شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 261 | |

شاخص قیمت یا شاخص بها متغیری در اقتصاد است که تحولات قیمت را بر‌مبنای یک‌سال پایه نشان می‌دهد. شاخص‌های قیمت براساس روش‌های مختلف آماری محاسبه شده و روند تغییرات آنها نمایانگر روند تغییر متوسط قیمت‌هاست. محاسبه شاخص قیمت برمبنای یک‌سال پایه جهت نشان‌دادن توان خرید و سلیقه مصرف در مقایسه با یک ‌دوره‌زمانی مشخص انجام می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران