شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30390 | |

مشاور معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: پروژه احداث شهرهای جدید موفق نبوده است و هیچ ‌یک به افق‌های جمعیتی مورد نظر دست نیافته‌اند. سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی در گفت‌وگو با مهر با با بیان اینکه پاشنه آشیل اکثر شهرهای جدید، فقدان شالوده و پایه اقتصادی مستقل و وابستگی آنها به کلان‌شهرها بوده است، گفت: به عنوان مثال از چهار شهر جدید مجموعه شهری تهران هیچ یک به افق‌های جمعیتی مورد نظر دست نیافته‌اند که علت اصلی این امر ضعف بنیان‌های اقتصادی بوده و به نوعی به این شهرها بیشتر ماهیت خوابگاهی بخشیده است. مدیر مسوول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با تاکید بر اینکه شهر جدید هشتگرد که ظرفیت جمعیت‌پذیری آن ۵۰۰ هزار نفر تعیین شده، تاکنون تنها حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت جذب کرده است، گفت: شهر جدید پردیس نیز از افق ۱۵۰ هزار نفری خود تنها حدود ۶۰ هزار نفر سکنه دارد و وضعیت سایر شهرها نیز تقریبا به همین روال است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران