شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27137 | |

مرکز آمار ایران از وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال گذشته گزارش داد

براساس اعلام مرکز آمار متوسط قیمت خریدوفروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در نیمه دوم سال قبل در کشور، ۱۱میلیون و ۸۳۱هزار ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۲درصد افزایش یافته است.

به گزارش فارس، اطلاعات قیمت و اجاره مسکن نیمه دوم سال93 در نقاط شهری کشور ازسوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

باتوجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد)، معاملات در شهرهای بزرگ باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهای مسکونی اداری سکنه آن استان نسبت به کل کشور محاسبه شده است، استفاده می‌شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات وقتی قیمت را مشخص کرد.

در این دوره به‌دلیل کاهش تعداد معاملات به‌خصوص معاملات زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، اثر تعداد معاملات بر متوسط استانی زیاد است که باعث شد از این دوره برای محاسبه متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) کل کشور از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) استانی استفاده شود.


افت 9/18درصدی معامله زمین

متوسط قیمت خریدوفروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور 11میلیون و 831هزار ریال بوده که نسبت به دوره قبل 2.3درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.6درصد کاهش داشته است (متوسط دوره‌های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است). همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی در کل کشور نسبت به دوره قبل 18.9درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.4درصد، کاهش داشته است.

در میان استان‌های کشور، بیشترین متوسط قیمت خریدوفروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده 39747هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 581هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

همچنین کمترین میزان قیمت خریدوفروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با 82هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با 248میلیون و 683هزار ریال به‌دست آمده است.


کاهش 11درصد معاملات واحدهای مسکونی

متوسط قیمت خریدوفروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 14میلیون و 941هزار ریال بوده که نسبت به دوره قبل 4.3درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.2درصد افزایش داشته است (متوسط دوره‌های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است). همچنین تعداد معاملات فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل 11.0درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.0درصد افزایش داشته است.

مقایسه متوسط قیمت خریدوفروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد که بیشترین آن 35میلیون و 159هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 1845هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

ازسوی دیگر، کمترین قیمت خریدوفروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان کرمان با 97هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با 241میلیون و 753هزار ریال بوده است.


افزایش 6/2درصدی متوسط اجاره ماهانه

متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 69هزار و 340ریال بوده که نسبت به دوره قبل 2.6درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 12.8درصد افزایش داشته است (متوسط دوره‌های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است). همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه 3درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل 25.1درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.0درصد افزایش داشته است.

در میان استان‌های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده 164هزار و 359ریال در استان تهران و کمترین آن 19هزار و 655ریال در استان چهارمحال‌وبختیاری بوده است.

همچنین کمترین اجاره ماهانه به علاوه 3درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی این دوره به استان قزوین با 1700ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با 931هزار و 435ریال بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران