شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 26293 | |

رییس شورای شهر تهران به ضرورت ورود دولت و بانک مرکزی در بحث نوسازی و مرمت بافت‌های فرسوده تهران تاکید کرد و گفت: شورای شهر از ابتدای این طرح به آن ورود کرده و این بانک‌ها هستند که در این زمینه همکاری نمی‌کنند. مهدی چمران اظهارکرد: بافت فرسوده یک مثلثی است که یک ضلع آن شهروندان هستند و 2ضلع دیگر آن دولت و شهرداری است. دولت هم یعنی بانک‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی که این وزارتخانه‌ مرتب فشار می‌آورد که بانک‌ها باید کمک کنند. رییس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر ضعف عملکرد بانک‌ها در بحث بافت‌های فرسوده اظهارکرد: راهکار این مساله آن است که دولت، بانک مرکزی و مجلس نیز به این مساله ورود کنند و در شرایطی که بانک‌ها مدعی هستند با6 یا 8درصد سود ضرر می‌کنند، دولت می‌تواند 4درصد سود را خودش بدهد تا بهره آن بانک 12درصد بشود یا دولت می‌تواند 6درصد سود را متقبل شود تا 14درصد سود به بانکی که این پروژه را برعهده می‌گیرد، داده شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران