شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 24581 | |

مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور گفت: تلاش داریم با تشکیل کارگروه ویژه با بانک مرکزی، از طریق منابع بانکی یا سایر منابع در اختیار دولت به مساله وام‌های بانکی بافت‌های فرسوده سر و سامان بدهیم. نریمان مصطفایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال 93 به دلیل مشکلات منابع مالی بانک‌ها درخصوص پرداخت تسهیلات خیلی موفق نبودیم اما امسال با توجه به تشکیل کارگروه ویژه با بانک مرکزی و در صورت همکاری بانک‌ها تلاش داریم از طریق منابع بانکی یا سایر منابع در اختیار دولت وام‌های بانکی سر و سامان بگیرد. وی افزود: تاکنون برنامه مطالعاتی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی 91شهر در دستورکار قرار گرفته و اقدامات اجرایی بیش از 30شهر مصوب آغاز شده که حدود 105میلیارد تومان هزینه شده و امسال هم حدود 20میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی سایر شهرها را در دستورکار قرار داده‌ایم. با برخی دستگاه‌ها ازجمله سازمان شهرداری‌ها، معاونت امور زنان و بسیج سازندگی، تفاهمنامه هماهنگی بین‌بخشی امضا کرده‌ایم که طی اقدامات مشترک، همزمان با توانمندسازی، بحث پیشگیری را در سکونت‌گاه‌های غیررسمی انجام دهیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران