شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 20879 | |

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران منتشر شد

گروه مسکن و شهرسازی

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه امسال نشان می‌دهد بیشترین سهم معاملات در منطقه5، بیشترین رشد متوسط قیمت مسکن در منطقه2 و بیشترین کاهش مربوط به منطقه 22 است در حالی که آپارتمان‌های با متراژ کمتر از 80مترمربع همچنان با میزان 60درصد از کل معاملات در این ماه پرطرفدارترین خانه‌ها هستند.

به گزارش «تعادل»، در فروردین‌ماه سال 1394، متوسط قیمت خرید و فروش یک‌متر‌مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 4/37میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/3درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 4915واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل با 9/31درصد کاهش مواجه بوده است.


نوسازها گوی سبقت را ربودند

در فروردین‌ماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 9/4هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 9/31درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال1394 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5سال ساخت با سهم 6/54درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مزبور در مقایسه با فروردین‌ماه سال1393، 2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.


کدام منطقه‌ها بیشترین معامله مسکن

را داشته‌اند؟

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین‌ماه سال1394 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه5 با سهم 5/11درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد معامله را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق2، 4 و 15 به ترتیب با سهم 9/7، 8/7 و 7/7درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است 5/65درصد از تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به 10منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 2، 4، 15، 10، 14، 18، 8، 1، 11) بوده و 12 منطقه دیگر تنها 5/34درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.


افزایش 9/3درصدی متوسط قیمت زیربنای واحد مسکونی

در فروردین‌ماه سال 1394، متوسط قیمت یک‌مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 4/37میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8/7درصد کاهش و 9/3درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه2 معادل 4/8درصد و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 22 معادل 6/7درصد تعلق دارد. در فروردین‌ماه سال 1394 از میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک‌مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل 6/76میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 7/20میلیون ریال به منطقه18 تعلق داشته است.

این در شرایطی است که در سال1393، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 5/172هزار واحد مسکونی بالغ شده که در مقایسه با سال قبل 42 درصد افزایش داشته است. در این سال متوسط قیمت یک‌مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 3/39میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل 6/5درصد افزایش نشان می‌دهد.


متراژ 80 متری بیشترین واحدهای معامله‌شده

بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «60 تا 70» مترمربع معادل 17.3درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «50 تا 60» و «70 تا 80» مترمربع به ترتیب با سهم 16.5 و 12.3درصدی در رتبه‌های بعد قرار دارند. در فروردین‌ماه سال1394 واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80مترمربع، 60.1درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص دادند.


واحدهای کمتر از 220میلیون تومانی نیمی از معاملات

همچنین حاصل بررسی‌ها از توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه سال‌94 واحدهای مسکونی با ارزش 130 تا 160میلیون تومان با سهم 11.5درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش 100 تا 130 و 160 تا 190میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 11.1 و 9.6درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در فروردین‌ماه سال94 حدود 51.3درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 220میلیون تومان اختصاص داشته است و 4.9درصد از واحدهای مسکونی معامله‌شده نیز ارزشی بیش از 980میلیون تومان داشته‌اند.


رشد 5 /14درصدی اجاره‌بها

بررسی روند تحولات اجاره‌بها و ترکیب آن (رهن و اجاره) بیانگر تاثیرپذیری مستقیم آن از تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم است. در حالی که دامنه تحولات اجاره‌بها، به‌دلیل ارتباط مستقیم اجاره‌بهای مسکن، سطح عمومی درآمد مستاجران و فقدان تقاضای سفته‌بازی در بخش اجاره مسکن و همچنین التزام طرفین قرارداد اجاره به رعایت مفاد قرارداد در طول دوره اجاره، شدید نیست؛ بر این اساس باتوجه به محدود بودن تحولات اجاره‌بها، آثار تغییرات قیمت مسکن با وقفه و به‌تدریج در بازار اجاره ظاهر می‌شود.

شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین‌ماه سال1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/12 و 5/14درصد رشد نشان می‌دهد. شاخص اجاره‌بهای مسکن تحت تاثیر ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک‌ساله تنظیم می‌شوند و البته تحت‌تاثیر تحولات قیمت مسکن در سال‌های اخیر، روند افزایشی خود را ادامه داده است اما تغییرات آن در مقایسه با سال قبل از آن محدود و همگام با کاهش تورم نقطه به نقطه است.


حجم معاملات

در این ماه حجم معاملات واحدهای مسکونی به 9/4هزار فقره رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 9/31درصدی مواجه بوده است. همچنین بررسی تحولات شاخص‌های مذکور در سال 1393 موید رشد قابل ملاحظه 42 درصدی حجم معاملات واحدهای مسکونی نسبت به سال 1392 است؛ این در حالی است که متوسط قیمت یک‌مترمربع واحد مسکونی در این سال با رشد 6/5درصدی همراه بوده است. افزایش حجم معاملات همراه با افزایش محدود قیمت طی سال بازار معاملات مسکن شهر تهران مسکن حاکی از وجود شرایط رونق غیرتورمی در 1393 است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران