شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 20154 | |

بودجه 1500میلیارد ریالی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با اکثریت آرا به تصویب رسید. به گزارش ایسنا علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح جزییات بودجه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران گفت: بعد از برگزاری جلسات متعدد و تشکیل کارگروهی با حضور کمیسیون فرهنگی این مسایل بررسی شد و با توجه به اینکه اختیار جذب نیروی انسانی را به شخص شهردار تهران دادیم، دغدغه ما از این نظر برطرف شد. وی در جریان بررسی بودجه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴ درخصوص ماده واحده بودجه گفت: در اجرای تبصره نهم ذیل ماده واحده مصوبه بودجه سال ۱۳۹۴ شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران و لزوم تصویب بودجه سازمان فرهنگی و هنری؛ بودجه سازمان مزبور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال تعیین می‌شود. دبیر با تاکید بر اینکه ۱۲۸میلیارد تومان از بودجه ۱۵۰میلیارد تومانی این سازمان به هزینه‌های جاری اختصاص دارد، تصریح کرد: شهرداری تهران موظف است مبلغ یک هزار و 300میلیارد ریال از محل ردیف ۱۰۷۱۹۰۱۷۵ و مبلغ 200میلیارد ریال از محل سایر درآمدهای سازمان اختصاص دهد. وی ادامه داد: با احتساب این مصوبه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران مبلغ 37هزار و 135میلیارد و 868میلیون و 873 هزار ریال خواهد بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران