شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 18506 | |

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از تدوین دستورالعمل جدید درجه‌بندی شهرداری‌های کشور با درنظر گرفتن شاخص‌های درآمد، جمعیت و تقسیمات کشوری و ابلاغ آن به استانداری‌ها خبر داد. علی نوذرپور در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در این دستورالعمل جداول کسب امتیاز درآمد، با اختصاص کمترین امتیاز به شهرداری‌های کم‌درآمد و بیشترین امتیاز به شهرداری‌های پردرآمد کشور طراحی شده است. وی افزود: همچنین نحوه امتیازدهی شاخص جمعیت نیز در این دستورالعمل براساس بازه جمعیتی شهرهای ایران، مطابق آخرین آمار به‌روز و مصوب کشوری طبقه‌بندی شده است. در این دستورالعمل، شاخص تقسیمات کشوری مبنی بر موقعیت شهر از لحاظ تقسیمات کشوری باتوجه به درجه استانداری، فرمانداری و بخشداری امتیازبندی شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران