شماره امروز: ۵۴۷

| | |

به گفته عضو شورای شهر تهران، تراکم‌فروشی نوعی ضرر و زیان برای شهر است، چرا که زیرساخت‌ها و استانداردهای شهر را به‌هم می‌ریزد. محمد حقانی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تراکم‌فروشی و تخریب خانه‌های قدیمی و تاریخی شهر تهران گفت: آثار تاریخی، ساختمان‌های قدیمی و ملی شهر مانند برج آزادی هویت شهر را تعریف می‌کنند. وی تصریح کرد: از نظر من در شرایط فعلی فروش تراکم در حدی معقول است که مطابق با اسناد توسعه شهری همچون طرح جامع و طرح تفصیلی باشد، نه اینکه ما از میان ضوابط و قوانین و مقررات بخش‌هایی را انتخاب کنیم که باعث می‌شود تا حد امکان تراکم بیشتری را بفروشیم. حقانی خاطرنشان کرد: این نوع کسب درآمد از نظر من نوعی هزینه است که در آینده هزینه‌های بیشتری را به شهر تحمیل کرده و شهر را از تعاریف، ضوابطی که باید بر آن حاکم باشد، خارج می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران