شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16075 | |

گزارش مرکز آمار ایران از اطلاعات صدور پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور طی تابستان سال جاری حاکی از آن است که در این مدت 29 هزار و 949 پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 12.5درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 52.4درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در تابستان 93صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران نسبت به تابستان سال گذشته 62.1درصد کاهش یافت، این رقم در مقایسه با بهار امسال 33.6درصد کاهش یافته است. ادامه کاهش صدور پروانه ساختمان در کشور حاکی از آن است که بازار مسکن کشور در سال‌های آتی با رکود سنگین ساخت و ساز مواجه خواهد بود.


شهر تهران

مرکز آمار ایران اعلام کرد تابستان امسال دو هزار و 339پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شد که نسبت به بهار 93 حدود 33.6درصد و نسبت به تابستان سال 92 حدود 62.1درصد کاهش داشت، این تعداد پروانه حدود 7.8 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد.

از کل پروانه‌های صادرشده 16پروانه (0.7درصد) مربوط به افزایش بنا و 2هزار و 333پروانه (99.3درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 7/33درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 2/62 درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنای تعیین‌شده در پروانه‌های صادر‌شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان امسال حدود 4424.4 هزار مترمربع بود که نسبت به فصل گذشته حدود 5.7درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 46.6درصد کاهش داشته است.

حدود 28.1درصد از مجموع کل زیربنای تعیین‌شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین متوسط مساحت زیربنای در پروانه‌های احداث ساختمان حدود 1905مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود 1493مترمربع بوده است. تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان 92 بالغ بر 22334 واحد بود که نسبت به فصل گذشته حدود 15.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 54.7 درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی، 26.1درصد از واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

با توجه به تعداد پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان 9.6 واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی نیز 9.6واحد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در تابستان امسال حدود 895.7هزار مترمربع بوده است که نسبت به بهار 93 حدود 11.4درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 50.8درصد کاهش یافت. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان 386مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود 314مترمربع بود.


نقاط شهری کشور

همچنین در تابستان امسال 29هزار و 949پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 12.5درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 52.4درصد کاهش داشته است.

از کل پروانه‌های صادرشده 3هزار و 520پروانه (11.8درصد) مربوط به افزایش بنا و 26هزار و 429پروانه (88.2درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 14.6درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 54.6درصد کاهش یافته است.

مجموع مساحت زیربنای پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان حدود 15729.2هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته 18.8درصد و نسبت به تابستان سال گذشته حدود 60.4درصد کاهش داشته است.

متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختان 595مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی 521متر مربع بوده است.

تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های صادر‌شده برای احداث ساختمان در تابستان امسال 85543 واحد بود که نسبت به فصل گذشته حدود 14.6درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 65.4درصد کاهش داشته است. با توجه به تعداد پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان 3.2واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی 3.3واحد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان حدود 9759.7هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 11.6درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 56.6درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان 369مترمریع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی 305مترمربع بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران