شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11891 | |

دولت دنبال راه‌حل مشکل کمبود زمین

گروه مسکن و شهرسازی معاون وزیر راه‌وشهرسازی در اظهارنظرهای خود بارها به مشکل دولت برای تامین زمین در 85شهر کشور اشاره کرده است و بیشترین مشکل دولت در تامین زمین برای اجرای طرح جامع مسکن را مربوط به هشت شهر مشهد، تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، کرج و قم دانسته است.

به‌گفته سیدمحمد پژمان برای اجرای طرح جامع مسکن نیاز به 24‌هزار هکتار زمین به‌طور خالص وجود دارد که اگر قرار باشد موضوعات جانبی واحدهای مسکونی هم در نظر گرفته شود، عدد این متراژ به دو برابر می‌رسد که دولت فقط می‌تواند 40درصد آن را تامین کند.

رییس سازمان ملی زمین و مسکن همچنین به‌تازگی به ارایه آماری از آخرین وضعیت واحدهای مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵‌هزار نفر نیز پرداخته است.

25‌هزار هکتار زمین برای طرح جامع

معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با مهر باتاکید بر اینکه 25‌هزار هکتار زمین مسکونی برای اجرای برنامه‌های مسکن تا سال1405 نیاز داریم، گفت: این مقدار نیاز خالص زمین مسکونی است که در هشت کلان‌شهر موردنیاز است. سیدمحمد پژمان همچنین با اشاره به اینکه 80درصد از نیاز مسکن هم در این شهرها وجود دارد، بیان کرد: این آمار خالص زمین موردنیاز ما است اما دولت توان تامین همه این مقدار زمین را ندارد.

وی با بیان اینکه دولت در برخی از شهرها زمین ندارد و در برخی از شهرها هم زمین در اختیار بخش خصوصی یا سایر سازمان‌ها است، اظهار کرد: ما حداکثر 40درصد از زمین موردنیاز بخش مسکن را می‌توانیم از زمین‌های دولتی تامین کنیم. پژمان با اشاره به اینکه در هشت کلان‌شهر مشهد، تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، کرج و قم این زمین‌ها موردنیاز است، افزود: بیشترین نیاز به مسکن هم در این شهرها وجود دارد، بنابراین برای حل مشکل زمین باید تمهیداتی را به کار ببریم.


شرح آخرین وضعیت مسکن مهر

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، پس از اشاره به مواجه بودن دولت با مشکل کمبود زمین برای اجرای طرح جامع مسکن، به‌خصوص در هشت کلان‌شهر کشور، در گفت‌وگویی دیگر به تشریح جدیدترین وضعیت پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵‌هزار نفر پرداخت و گفت: حدود ۴۶۰‌هزار واحد مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵‌هزار نفر جمعیت کشور باقیمانده است. سیدمحمد پژمان در این رابطه به تسنیم گفت: پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای بالای 25‌هزار نفر جمعیت به‌صورت تعاونی، تفاهمنامه سه‌جانبه و خودمالکی درحال احداث است. وی همچنین افزود: براین‌اساس هم‌اکنون چهار‌هزار و 953واحد مسکن مهر تعاونی‌ها به مرحله اتمام پی رسیده‌اند، ضمن اینکه 17‌هزار و 740واحد در مرحله اتمام اسکلت قرار دارند.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه 23‌هزار و 748واحد به مرحله اتمام سقف رسیده‌اند تصریح کرد: ‌34‌هزار و 66واحد مسکن مهر تعاونی‌ها به مرحله اتمام سفت‌کاری رسیده و 88‌هزار و 552واحد نیز در مرحله اتمام نازک‌کاری قرار دارند. پژمان با بیان اینکه در مجموع 121‌هزار و 130واحد مسکن مهر مربوط به تعاونی‌های مسکن باقیمانده است، تعداد واحدهای باقیمانده این طرح در تفاهمنامه‌های سه‌جانبه را 146‌هزار و 251واحد اعلام کرد و افزود: تعداد سه‌هزار و 629واحد مسکن مهر پروژه‌های تفاهمنامه سه‌جانبه به مرحله اتمام پی، 22‌هزار و 274واحد مرحله اتمام اسکلت، 27‌هزار و 766واحد به مرحله اتمام سقف، 43‌هزار و 757واحد به مرحله اتمام سفت‌کاری و 89‌هزار و 614واحد به مرحله اتمام نازک‌‌کاری رسیده‌اند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه چهار‌هزار و 221واحد مسکن مهر پروژه‌های خودمالکین به مرحله اتمام پی رسیده است، گفت: 24‌هزار و 48واحد به مرحله اتمام اسکلت، 30‌هزار و 289واحد به مرحله اتمام سقف، و 45 هزار و 212واحد به مرحله اتمام سفت‌کاری رسیده‌ است. پژمان با بیان اینکه 101‌هزار و هشت واحد مسکن مهر خودمالکی به مرحله اتمام نازک‌کاری رسیده است، افزود: تعداد 191‌هزار و 755واحد مسکن مهر خودمالکی باقیمانده است.

وی با بیان اینکه در مجموع 459‌هزار و 136واحد مسکن مهر شهرهای بالای 25‌هزار نفر جمعیت باقیمانده است، یادآور شد: در مجموع تعداد 12‌هزار و 803واحد مسکن مهر تعاونی، تفاهمنامه سه‌جانبه و خودمالکی به مرحله اتمام پی، 64‌هزار و 62واحد به مرحله اتمام اسکلت، 81‌هزار و 803واحد به مرحله اتمام سقف، 123‌هزار و 35واحد به مرحله اتمام سفت‌کاری و 279‌هزار و 144واحد به مرحله اتمام نازک‌کاری رسیده‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران