شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11534 | |


معاون وزیر راه‌و شهرسازی از بی‌توجهی برج‌سازان به قوانین و مقررات بسیاری برای بحث بلندمرتبه‌سازی در سطح جامعه شهر تهران انتقاد کرد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی در نشست خبری نخستین همایش بلندمرتبه‌سازی با بیان اینکه در طرح جامع شهر تهران پیش‌بینی‌هایی درباره بلندمرتبه‌سازی شده بود، گفت: هر چند در طرح جامع پیش‌بینی‌هایی در مورد بلندمرتبه‌سازی شده بود متاسفانه ضوابط به‌درستی در مرحله اجرا پیاده نشد.

به‌گزارش ایلنا، پیروز حناچی ادامه داد: قوانین و مقررات بسیاری برای بحث بلندمرتبه‌سازی در سطح جامع شهر تهران در نظر گرفته شده است که در عمل کمتر به این ضوابط توجه شده است که نمونه بارز آن منطقه22 تهران است. وی ادامه داد: درمنطقه22 تهران درحالی که در طرح جامع برای 250‌هزار واحد پروانه پیش‌بینی شده بود اما در اجرا به 650‌هزار پروانه رسیده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران