شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 10379 | |

«تعادل» از جزییات بودجه 94 وزارت راه و شهرسازی گزارش می‌دهد

با فرا رسیدن 15آذر هر سال، دولت موظف است براساس قانون اساسی مخارج و منابع سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود را در قالب لایحه بودجه تسلیم مجلس کند.

به این ترتیب دولت یازدهم در آغاز هفته جاری، برآوردهای خود از وضعیت مالی سال آینده در قالب لایحه بودجه94 را تسلیم مجلس کرد. بر این اساس در سال آینده بودجه برآوردی دولت برای کل کشور بالغ بر 837 هزارمیلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال جاری 3/4درصد رشد داشته است.

بودجه سال 94 درحالی پیش بینی شده که 75/0درصد آن به وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته اختصاص یافت. به‌طوری که بودجه وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه ۹۴ بیش از6 هزار و ۳۲۷میلیارد تومان پیشنهاد شده که در مقایسه با اعتبار چهارهزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی سال جاری ۳۶درصد افزایش یافته است.

از این میزان 6هزار و 200میلیارد تومان آن بودجه عمرانی است که باتوجه به مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی انجام گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی به این وزارتخانه تعلق می‌گیرد.


مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مقایسه با بودجه سال جاری ۲۱۰درصد افزایش یافته است. در لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور اعتبار عمرانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 78میلیارد و 950 میلیون تومان است، کل بودجه این زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در سال جاری25میلیارد و 400میلیون تومان بود.

این درحالی است که 25/1درصد کل بودجه وزارت راه و شهرسازی به این مرکز تحقیقات اختصاص یافت.


نظام مهندسی و کنترل ساختمان

همچنین در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که برای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعتباری بالغ بر 617 میلیون تومان از سفر گرفته شود. به‌طوری که سهم آن از کل بودجه وزارتخانه 01/0درصد است.

این درحالی است که میزان بودجه این بخش از وزارت راه و شهرسازی نسبت به بودجه سال جاری تغییری نکرده است.


شورای عالی شهرسازی

بودجه سال 94 درحالی برنامه‌ریزی شد که 14میلیارد و 270میلیون تومان آن به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی اختصاص یافت تا به این ترتیب سهم این شورا از کل بودجه وزارت راه و شهرسازی 23/0درصد باشد.

مقایسه بودجه سال آینده این بخش از وزارت راه و شهرسازی نسبت به سال جاری 26درصد رشد کرده است چراکه در سال 93 برای شورای عالی شهرسازی 11میلیارد و 290میلیون تومان در نظر گرفته شد.


کمک‌های اعتباری برای تامین مسکن

در بودجه سال آینده رقمی بالغ بر سه میلیارد و 48میلیون به‌عنوان کمک‌های اعتباری برای تامین مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شد تا بر این اساس وزارت مربوطه 05/0درصد از بودجه خود را صرف تهیه و تدارک مسکن برای افراد کند.

این درحالی است که برای تامین مسکن در کشور در سال 93 نیز همین میزان بودجه لحاظ شده است.


شرکت عمران شهرهای جدید

وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت و توسعه شهرهای جدید مبلغی بالغ بر 121میلیاررد و 900میلیون تومان در نظر گرفته که به این منظور باید 9/1درصد از بودجه کل خود را به شرکت‌های عمران شهرهای جدید اختصاص دهد.

با این حال برای تحقق برنامه‌های شرکت عمران شهرهای جدید در سال 1393 اعتبار بالغ بر 87 میلیارد تومان منظور شد. به این ترتیب بودجه این شرکت برای سال آینده 40درصد رشد یافته است.


شرکت بهسازی شهری ایران

باتوجه به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و سایر خدمات از این دست، وزارتخانه مذکور درصدد است 3/1درصد اعتبارات خود را به شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اختصاص دهد تا به این ترتیب برنامه این شرکت با بودجه بالغ بر 85 میلیاردتومان محقق شود.

این در شرایطی است که بودجه این شرکت در سال آینده نسبت به سال جاری شاهد رشد 14درصدی بوده است چراکه در سال جاری 74میلیارد و 590 میلیون تومان از بودجه کل کشور به این شرکت تعلق گرفت.

سازمان مجری، ساختمان‌های دولتی

بودجه سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی با رشد ۳۶درصد نسبت به بودجه سال جاری ۴۳۴میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان در لایحه بودجه سال ۹۴ پیشنهاد شده است. براساس لایحه بودجه دولت برای سال آینده بودجه عمرانی سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی 434میلیارد و 545 میلیون تومان پیشنهاد شده که این رقم در بودجه سال جاری 318میلیارد و 880 میلیون تومان بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران