شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گزارش مرکز آمار ایران در مورد هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1392 حاکی است هزینه کل خوراکی و غیرخوراکی خانوارهای شهری 20‌میلیون و 500‌هزار تومان و خانوارهای روستایی 13‌میلیون تومان بوده است. براساس این گزارش خانوارهای شهری 26.7‌درصد از کل هزینه خود را بابت خوراکی پرداختند، درحالی‌که خانوارهای روستایی 43.3‌درصد از هزینه‌هایشان برای هزینه‌های خوراکی صرف شده است.

به این ترتیب خانوارهای شهری با وجود اینکه 7‌میلیون و 500‌هزار تومان بیشتر از روستاییان هزینه کرده‌اند، اما هزینه‌های خوراکی آنها 5‌میلیون و 400‌هزار تومان بوده که از 5‌میلیون و 600‌هزار تومان هزینه خوراکی روستاییان، برای مصارف خوراکی 200‌هزار تومان کمتر هزینه کرده‌اند. همچنین سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای شهری 73.3‌درصد از کل هزینه‌های آنهاست که این نسبت در مورد خانوارهای روستایی 56.7‌درصد کل هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد.

براساس گزارش سال 1392 مرکز آمار ایران درآمد خانوارهای شهری 20‌میلیون تومان و خانوارهای روستایی 12‌میلیون و 100‌هزار تومان بوده است. به این ترتیب خانوارهای شهری در سال 1392 معادل 500‌هزار تومان کسری بودجه در یک سال داشته‌اند، اما خانوارهای روستایی 900‌هزار تومان کسری داشتند. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که هزینه خانوارهای شهری در استان‌های مختلف کشور به ترتیب با 27‌میلیون و 500‌هزار تومان تهران در رتبه نخست و استان‌های چهارمحال‌وبختیاری با 23‌میلیون و 500‌هزار تومان و خوزستان با 22‌میلیون و 180‌هزار تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این درحالی است که از نظر هزینه خوراکی و غیرخوراکی خانوارهای روستایی خوزستان 16‌میلیون و 900‌هزار تومان و آذربایجان‌غربی به ترتیب 16‌میلیون و 274‌هزار تومان و اردبیل 16‌میلیون تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به‌گزارش مرکز آمار ایران در بین هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری هزینه مسکن 45‌درصد، حمل ونقل و ارتباطات 14‌درصد و بهداشت 12‌درصد بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری دارد. در ادامه این گزارش آمده است که خانوارهای شهری با پرداخت سالانه یک‌میلیون و 203‌هزار تومان بابت خرید گوشت معادل 22‌درصد از کل هزینه‌های خوراکی خود را برای این منظور صرف می‌کنند. این در حالی است که خانوارهای روستایی بابت خرید گوشت یک‌میلیون و 175‌هزار تومان پرداخت می‌کنند که این میزان 21‌درصد از کل هزینه‌های خوراکی روستایی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران