شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 9679 | |

عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: کسری بودجه از طریق اخذ بیشتر عوارض و مالیات جبران می‌شود؛ بنابراین به‌طور کلی در شرایط فعلی کسری احتمالی بودجه را می‌توان از طریق شناسایی دقیق‌تر مودیان مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و فروختن ارز مازاد جبران کرد.

به گزارش ایسنا، سیدکاظم دوست‌حسینی در مورد تاثیر کاهش اخیر قیمت نفت بر بودجه و احتمال کسری بودجه گفت: به‌صورت کلی نوسانات قیمت نفت بر بودجه تاثیرگذار است. ولی نگاه دولت این بوده که برای تامین بودجه جاری کشور اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و برافزایش درآمدهای داخلی به‌خصوص مالیات تمرکز بیشتری کند. بنابراین با برنامه‌های در نظر گرفته شده دچار کسری بودجه به‌دنبال افت قیمت نفت نخواهیم شد.

وی با بیان اینکه در بحث درآمدهای ارزی که شامل صادرات نفتی و غیرنفتی است درسال‌های اخیر درآمد مازاد برمصرف داشتیم، افزود: در سال‌های 1389 و 1390 که به‌طور میانگین 45میلیارد دلار درآمد صادرات غیرنفتی و حدود 80 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفتی داشتیم، مجموع کل مصارف ارزی کشور کمتر از 80 میلیارد دلار بود؛ بنابراین همیشه در این سال‌ها بین 20تا 40میلیارد دلار مازاد داشتیم.

وی با بیان اینکه درحال حاضر به‌خاطر تحریم و بلوکه شدن پول‌ها، بعضا محدودیت در استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات را شاهد بوده‌ایم، افزود: باتوجه به مازاد ارزی از باب مصارف ارزی دچار کمبود نیستیم و دولت می‌تواند درصورت کسری بودجه ریالی به‌جای چاپ اسکناس و ایجاد بدهی به بانک مرکزی با فروش ارز مازاد این کسری را جبران ‌کند.

دوست‌حسینی گفت: از نظر تئوری و درچارچوب کلی ممکن است کاهش قیمت نفت در کسری بودجه اثر بگذارد ولی در عمل باتوجه به موقعیت اقتصادی کشور و شرایط جدید به‌وجود آمده در نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی شاید خیلی مساله کسری بودجه را شاهد نباشیم، مضافا اینکه دولت می‌تواند بخشی از ذخیره ارزی را تبدیل به ریال کند.

وی با بیان اینکه طبق اعلام دولت در پایان سال گذشته هیچ اسکناسی برای جبران کسری بودجه چاپ و اضافه نشده و ارز زیادی نیز فروخته نشده است، افزود: درحال حاضر به‌لحاظ توازن درآمد و هزینه‌های ارزی نیز کسری نداریم و باوجود افت قیمت نفت با مشکل خاصی مواجه نیستیم.

عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه حداقل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی 35میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود که به‌خاطر برخی مسایل نسبت به گذشته اندکی افت کرده است، گفت: اگر حداقل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی 35میلیارد دلار در نظر گرفته شود در این صورت با احتساب 30درصد کاهش در قیمت نفت باز هم می‌توانیم انتظار داشته باشیم که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت نیزحداقل 50 میلیارد دلار و مجموع درآمدهای ارزی به 85 میلیارد دلار بالغ شود که برای مصارف ارزی کاملا کفایت می‌کند و ممکن است مازاد نیز داشته باشیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران