شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 9678 | |

دولت باید سال آینده تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌ها را یکسره کند. طبق مصوبه مجلس دولت 5 سال فرصت داشته تا قیمت‌ حامل‌های انرژی را واقعی کرده و در کنار آن به اهداف مصوب در قانون نیز دست پیدا کند. اما باتوجه به تاثیر منفی که افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد، دولت در سال گذشته دست به عصا حرکت کرد و ترجیح داد قیمت‌ها را در ابتدای دوران تصدی خود تغییری ندهد تا چالش جدیدی از نظر قیمت‌ها و نوسانات تورم ایجاد نکند. حالا برای سال94 نیز دولت هنوز موضع خود را مشخص نکرده است، هر چند مجلس معتقد است دولت باید در بودجه سال94 که به مجلس تقدیم می‌کند چگونگی اجرای قانون هدفمندی را مشخص کند.


لزوم اجرای کامل قانون تا سال آینده

مرحله سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در سال آینده اجرایی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: دولت باید در لایحه بودجه ۹۴ شرایط اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها را پیش‌بینی کند.

به گفته سیدسعید زمانیان دهکردی هر سال باید براساس قانون هدفمندی مرحله جدید در بودجه سالانه اعمال و اجرایی شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید براینکه دولت موظف به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است، افزود: قیمت حامل‌های انرژی باید به ارقام واقعی نزدیک شود، درحال حاضر دولت باید پیشنهاد خود در مورد فاز جدید هدفمندی یارانه‌ را در لایحه بودجه 94 به مجلس ارایه کند. به گفته وی قطعا باید ارقام ‌آن در بودجه آورده شود و قیمت حامل‌ها برای سال آینده تغییر کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه سال94 بدون اجرای مرحله جدید هدفمندی قابل قبول نیست، البته هنوز لایحه بودجه به مجلس ارایه نشده است.


نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد

افزایش قیمت حامل‌های انرژی که تاثیر مستقیم بر تورم خواهد داشت، درآمد اصلی دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. طبق قانون دولت باید ظرف 5 سال قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت منطقه‌یی آن می‌رسانده است اما باوجود گذشت 4سال از اجرای قانون هنوز بین قیمت حامل‌های انرژی در کشور و قیمت منطقه‌یی آن فاصله وجود دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید فاز جدید هدفمندی یارانه را در لایحه بودجه ۹۴ پیش‌بینی کند و اجرایی شود، زیرا عدم اجرا نیاز به قانون دارد. سیدمحمد حسین میرمحمدی گفته است: با افزایش نرخ حامل‌های انرژی در سال آینده موافق هستم و قانون نیز گفته دولت آن را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در دولت قبل طبق قانون باید هدفمندی طی 5 سال اجرا می‌شد، افزود: این موضوع به‌طور کامل اجرایی نشد و در دولت فعلی یک گام آن برداشته شده و گام بعدی نباید زمان را از دست بدهد و در لایحه بودجه 94 آن را پیش‌بینی کند. به گفته وی، با توجه به شرایط کشور و رکود اقتصادی، دولت حتماً تصمیمی برای اجرای زمان‌بندی شده هدفمندی دارد، اما اگر دولت نمی‌خواهد برای سال بعد آن را اجرا کند، باید زمان‌بندی بدهد و تا پایان دولت کنونی این قانون به سرانجام برسد.


افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه 94 باید بیش‌از تورم باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میزان افزایش نرخ حامل‌های انرژی را در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به میزان تورم عنوان کرد.

جعفر قادری، در مورد اجرای مرحله جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 94 کشور گفت: تغییرات جزیی در قیمت‌ها وجود دارد، اما باتوجه به فضای موجود شاید امکان تغییرات فاحش یا توزیع درآمدها در سال آینده فراهم نباشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد نرخ حامل‌های انرژی گفت: افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه94 باید کمی بیش از تورم باشد، تا بتواند فاصله رسیدن به اهداف قانون را محقق کند.

به گفته قادری افزایش‌ نرخ‌ها نباید به قدری باشد که به تورم دامن بزند و اثرات مثبت آن از بین برود، تا زمانی که تورم روشن و تثبیت نشده باشد، نمی‌توان حرکت جدی در این زمینه داشت.

منابع نزدیک به دولت خبر می‌دهند، سقف درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 94 نیز همان رقم قانون بودجه سال جاری 48هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده و این موضوع نشان می‌دهد، دولت به‌دنبال اجرای مرحله جدید هدفمندی یارانه نبوده و امکان دارد، تغییرات جزیی در نرخ حامل‌های انرژی ایجاد شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران