شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 7268 | |


معاون امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت رییس‌جمهوری گفت: پیش‌نویس لایحه جدید مدیریت خدمات کشوری در دولت تهیه شده و قرار است در مجلس مطرح شود. به گزارش ایرنا علیرضا شاه‌پری در همایش الزامات اجرایی نقش راه توسعه دولت الکترونیکی گفت: مواد 37 و 40 از فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، ارتباط مستقیم با حوزه دولت الکترونیک دارد و این مواد به‌صورت کامل‌تر باردیگر در نسخه جدید وجود دارد. به گفته او، بندهای12، 15، 17 و 18 این ابلاغیه مستقیم به دولت الکترونیک مربوط است و سایر بندها نیز به‌نوعی با این حوزه ارتباط دارد. شاه‌پری افزود: بند ج ماده46 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف ساخته نقشه راه دولت الکترونیک را تهیه و خدمات را به مردم ارایه دهد. او گفت: هشت برنامه در قالب نقشه راه اصلاح نظام اداری تهیه و بند دوم آن توسعه دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی نظام اداری را دربرمی‌گیرد و در نظر است برای ارزیابی سال جاری دستگاه‌های اجرایی از بین این هشت برنامه، امتیاز دولت الکترونیک را از 200 به 350 ارتقا دهیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران