شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران از راه‌اندازی نظام جامع ثبت‌های آماری در کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، نعمت‌الله رضایی عنوان کرد: در 23 تیر سال جاری هفت حکم از شورای عالی آمار به منظور راه‌اندازی این نظام گرفته شد. وی تصریح کرد: بر مبنای این حکم مرکز آمار ایران ظرف سه ماه موظف است برنامه تفصیلی نظام جامع ثبت‌های آماری ایران را طراحی کند و دستگاه های اجرایی نیز موظفند داده‌های خود را دراختیار این سامانه قرار دهند. رضایی با بیان اینکه قرار دادن داده روی سامانه هزینه‌هایی را برای دستگاه‌ها به همراه خواهد داشت، گفت: در همین راستا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بودجه‌ای را به این منظور در نظر گرفته است. معاون مرکز آمار ایران با بیان اینکه مرحله اول اجرای طرح در سطح ملی خواهد بود، عنوان کرد: درگام بعدی سامانه استانی تشکیل خواهد شد که تاکنون چند استان کشور به عنوان پایلوت اجرای طرح اعلام آمادگی کرده‌اند و در صورت درخواست، استان کرمانشاه نیز می‌تواند پایلوت اجرای این طرح باشد. وی با بیان اینکه هدف مرکز آمار حرکت به سمت افزایش دقت در ثبت داده‌ها و نیز کوتاه کردن دوره ارایه داده‌های آماری است، گفت: با راه‌اندازی نظام جامع ثبت‌های آماری ایران قطعا خواهیم توانست داده‌ها را مانند آمار تولد در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و با دقت بیشتری ارایه دهیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران