شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 641 | |

معاون سازمان مالیاتی کشور با اشاره به ۵ راهکار مالیاتی برای حمایت از تولید گفت: معافیت‌های مالیاتی به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی نیست و با توسعه چتر مالیات درآمدها افزایش می‌یابد.

حسین وکیلی، در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفتی و افزایش درآمد مالیاتی براساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی سیاست‌های دولت، بسته پیشنهادی چه کمکی به افزایش درآمدهای مالیاتی با توجه به این سیاست‌ها خواهد کرد، افزود: در بسته پیشنهادی دولت کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی در جهت افزایش نقدینگی این واحدها در نظر گرفته شده و این به معنای حذف مالیات نیست.

وی افزود: تلاش می‌شود در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمینه تامین درآمدها از محل مالیات فراهم شود اما تاکید بر اخذ مالیات عادلانه است به گونه‌ای که تا حد امکان از فشار بر بخش تولید کشور کاسته شود.وی تاکید کرد:‌ تلاش می‌شود با افزایش قابلیت‌های نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در سایر بخش‌ها و تسریع در وصول بدهی‌های معوق، درآمدهای مالیاتی در سطح مورد انتظار حفظ شود.معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور در پاسخ به اینکه آیا درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه با توجه به تهاتر مالیاتی و نرخ مالیات صفر کاهش نخواهد یافت؟ تصریح کرد: رویکرد دولت در تدوین سیاست‌های بودجه‌ای استفاده از ظرفیت‌های بودجه سال 1393برای ایجاد تحرک بیشتر در بخش‌های اقتصادی توسط بودجه‌های عمرانی با قید حفظ توازن بودجه است.به گفته وکیلی‌محدودیت توازن بودجه سال 1393 یکی از ارکان اصلی طراحی سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای بوده که می‌تواند به عنوان یکی از عوامل ثبات‌ساز در سطح اقتصاد کلان نقش مهمی در تحقق برنامه‌های خروج از رکود داشته باشد. در واقع این بعد از سیاست‌های بودجه‌ای سبب خواهد شد، ارتباط صحیحی بین سیاست‌های پولی و مالی برقرار شود. اساسا ایجاد سازگاری بین مجموعه سیاست‌های اقتصاد کلان (پولی، مالی و ارزی) در قالب برنامه خروج از رکود، یکی از اهداف دولت در تدوین این سیاست‌ها بوده است.

این مقام مسوول در مورد برنامه‌های تشویقی برای حمایت از تولید در سال جاری و آینده در بسته خروج از رکود عنوان کرد: سیاست‌های مالیاتی طراحی شده در این مجموعه نه به معنی کاهش سطح مالیات بلکه به معنی اصلاح ترکیب مالیات به گونه‌ای است که می‌تواند آثار مثبتی بر تحرک تولید داشته باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران