شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 6274 | |

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بر‌اساس فصل نهم قانون برنامه و بودجه و برای آگاهی مسوولان اجرایی کشور از عملکرد طرح‌های عمرانی، گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی سال‌۱۳۹۱ را منتشر کرد. در سال‌۱۳۹۱ تعداد ۳۰۱۳ طرح عمرانی ملی مشتمل بر ۶۳۲۸ پروژه با 503.8‌هزارمیلیارد ریال در دست اجرا بود و متوسط تخصیص اعتبار از محل منابع عمومی، بالغ بر 37.1‌درصد بود که 92.1‌درصد آن هزینه شد. گزارش مذکور حاکی است در سال‌۱۳۹۱ حدود 55.9‌درصد از اهداف یکساله پیش‌بینی شده دستگاه‌های اجرایی در مورد طرح‌های ملی محقق شد که این مقدار 3.6 واحد از رقم متناظر در سال گذشته کمتر است. بر‌اساس این گزارش، در سال‌۱۳۹۱ در بین ۵۰۷۰ پروژه ملی بازدید‌شده، وضعیت 12.7درصد خاتمه یافته، 64.5‌درصد در دست اجرا، 12.2‌درصد متوقف و ۱۰۶‌درصد شروع نشده گزارش شده است. این گزارش در تشریح دلایل تاخیر پروژه‌های عمرانی آورده است که از علت‌های مهم تاخیر پروژه‌های عمرانی ملی نسبت به برنامه زمان‌بندی می‌توان به مشکلات اعتباری (81.1‌درصد) اشاره کرد. بر همین اساس در بخش مشکلات اعتباری به موضوع کمبود اعتبار مصوب (28.1‌درصد)، کمبود تخصیص (49.5‌درصد)، نارسایی در پرداخت (2.9‌درصد)، ناتوانی در جذب اعتبارات (۶درصد) و ضعف برخی از دستگاه‌های اجرایی (4.4‌درصد) می‌توان عنوان کرد. در بررسی ارزشیابی عملکرد طرح‌های ملی در استان‌ها، استان‌های ایلام، خوزستان و کرمان به‌ترتیب با کسب بیشترین امتیاز بر سایر استان‌ها تفوق دارند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران