شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 60631 | |

نرخ تورم بخش ساختمان بعد از 3 سال شتاب گرفت

گروه اقتصاد کلان هادی سلگی

به گزارش «تعادل»، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز 1395 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص‌های قیمت یکی از ابزارهای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی اعمال شده توسط دولت و نیز ابزار برنامه‌ریزان اقتصادی و سیاست‌گذاران است. از مهم‌ترین کاربردهای شاخص‌های قیمت می‌توان به استفاده از آنها برای محاسبه حساب‌های ملی کشور (همچنین حساب‌های ملی فصلی و منطقه‌یی) به قیمت ثابت، ‌محاسبه کمیت‌های واقعی (حقیقی) اقتصاد مانند درآمد واقعی، دستمزد واقعی، هزینه واقعی و... محاسبه قدرت خرید پول، تعدیل حقوق و دستمزد و به روزرسانی دیون اشاره کرد.

اجرای طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در مرکز آمار ایران، پس از مطالعات نظری و شناخت گروه‌های اصلی نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران از سال 1390 آغاز شد.

ضمنا از زمستان 1392 فرآیند الکترونیکی کردن اجرای این طرح آغاز شد و در حال حاضر اجرای طرح به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد. لازم به ذکر است اطلاعات قیمتی این طرح از طریق آمارگیری و بخش دیگر اطلاعات (میزان اهمیت اقلام) از طریق سازمان نظام مهندسی استان تهران جمع‌آوری شده‌اند. پوشش جغرافیایی طرح، مناطق 22 گانه شهر تهران است، بدین صورت که از مراکز عمده‌ فروش یا کارخانه‌ها در استان تهران به عنوان منابع اطلاع، قیمت اقلام مورد پرسش قرار می‌گیرد و در نهایت نتایج در قالب شاخص نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران و در سطح شهر تهران استخراج و منتشر می‌شود. لازم به ذکر است این شاخص، شاخص کل بخش ساختمان نیست. مرکز آمار ایران برای نخستین بار در کشور با تهیه این شاخص در 15 گروه، ‌گام مهمی در تولید یکی از شاخص‌های اقتصادی کشور برداشته است.


روند تورم فصلی

قیمت نهاده‌های ساختمان مسکونی شهر تهران در 4 فصل منتهی به پاییز امسال نسبت به دوره مشابه سال پیش به میزان 4.48 درصد افزایش یافته است. این بدین معناست که قیمت نهاده‌های ساختمان بعد از دقیقا 3سال در حال خروج از ثبات است. بر اساس آمارهای مرکز آمار نرخ تورم سالانه (متوسط) نهاده‌های ساختمان در پاییز سال 1392 به‌‌طور متداوم رو به افول نهاد به این صورت که در بهار و تابستان سال 92 این شاخص به ترتیب 42.5 و 40.2 درصد رشد کرده بود و در پاییز و زمستان این سال به 31.5 و 23.8 درصد نزول کرد. به همین ترتیب در 4فصل بعدی سال 93، تغییرات شاخص در بهار به14درصد، تابستان 9درصد، پاییز 8 و زمستان به 6 درصد رسید. این کاهش‌ها همچنان ادامه یافت تا اینکه در پاییز و زمستان سال 94 منفی شد و پاییز به منفی 1.3 درصد و زمستان به منفی 1.8 درصد رسید. عمق فضای رکودی سال 94 بر بهار سال بعد (95) هم سایه انداخت به‌طوری که همین شاخص در بهار 95 هم منفی 1.1 درصد شد، اما این روند کاهش بعد از 3سال در تابستان امسال متوقف و تورم سالانه این فصل 0.8 درصد شد. این تغییر مثبت در پاییز با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده است، به‌طوری‌که شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان شهر تهران در 4فصل منتهی به پاییز نسبت به مدت مشابه سال قبل به 4.48درصد رسید که این امر نشان‌دهنده رشد 4.4 واحد درصدی نسبت به مدت مشابه قبلی است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه پاییز (درصد تغییر نسبت به پاییز سال 94) به میزان 9.88 درصد افزایش داشته است.


تغییرات 15 گروه ساختمانی

بر اساس جداول مرکز آمار شاخص کل قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران برمبنای سال پایه 1390، در فصل پاییز 1395 برابر با 193.52 است که نسبت به فصل قبل (186.55) و فصل مشابه سال قبل (176.12)، به ترتیب 3.74 و 9.88 درصد افزایش و نسبت به 4فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.48 درصد افزایش داشته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران