شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5955 | |

عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران معتقد است: نیروی محرکه اقتصاد کشور نه بر فروش انرژی و درآمدهای نفتی بلکه باید بر فعالیت‌های کارآفرینانه متمرکز شده و شکل گیرد. به گزارش ایرنا، ‌امیر اخلاصی در خصوص آنکه آیا آموزش‌های مجازی کارآفرینی نمی‌توانند به اشتغال برسند، توضیح داد: آموزش در هر صورتی مثبت است زیرا آموزش یکی از راه‌های دستیابی به شغل مناسب است، هرچند اجزای دیگر هم باید فراهم باشد تا فرد بتواند در شغلی به کار گرفته شود. وی در خصوص دوره آموزش‌های کارآفرینی مجازی، گفت: با این نظر که آموزش‌های مجازی کارآفرینی منتج به اشتغال نمی‌شوند، موافق نیستم، ممکن است فردی در بهترین دانشگاه‌های جهان هم تحصیل کرده باشد اما آمادگی پذیرفتن شغلی را نداشته باشد. وی موانع توسعه کارآفرینی در ایران را بیشتر به دلیل وجود قوانین دست و پاگیر اداری عنوان کرد و گفت: چرخ اقتصاد ایران به‌طور عام بر فروش نفت می‌چرخد و به همین دلیل کارآفرینی نمود کمتری می‌یابد در حالی که اقتصاد بزرگ امریکا از حضور کارآفرینان شکل گرفت. به گفته اخلاصی، در هیچ جای دنیا نظیر ایران روحیه کارآفرینی وجود ندارد و در هیچ جا نظیر ایران کارآفرینان به دلیل قوانین دست و پاگیر، مورد بی‌مهری قرار نمی‌گیرند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران