شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«تعادل» احکام اضافی پرهزینه در لایحه برنامه ششم را بررسی کرد

شورای نگهبان احکام هزینه‌زای مجلس را حذف می‌کند

صداهای موافقان و مخالفان درباره مواد مختلف لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس طنین انداز شده و چند روز کاری اخیر نمایندگان را به خود اختصاص داده است؛ برخی از مواد تصویب و بعضی دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده‌اند، اما در این بین چیزی که نظرات کارشناسان را مشغول کرده افزودن موادی است که گفته می‌شود بار مالی فراوانی برای دولت ایجاد خواهد کرد. رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این موضوع گفته بود، مجلسی‌ها احکامی به برنامه اضافه کرده‌اند که نیازمند منابعی به میزان دو برابر آنچه دولت در لایحه خود در نظر گرفته بود، دارد. روز گذشته هم در تایید این موضوع، رییس مجلس اعلام کرد: «دولت درباره بالا بودن بار مالی لایحه برنامه، انتقاداتی دارد و بر این نظر است که بخش‌های تکراری حذف شود.»

برخی کارشناسان ریشه این مشکل را در جایی می‌دانند که دولت در نوشتن لایحه برنامه ششم «بدعت‌گذاری» کرد. لایحه برنامه ششم به دلیل آنچه گفته می‌شد «ماهیت برنامه‌یی ندارد» از طرف بسیاری مورد انتقاد قرار گرفت و درنهایت این انتقادات دست مجلس را برای متحول کردن برنامه باز گذاشت. این تحول به گونه‌یی است که یک لایحه 35 ماده‌یی از طریق مجلس به یک برنامه 144 ماده تبدیل شد.

اما لازم به ذکر است که در حال حاضر بسیاری در بدنه مجلس موافق تغییر موادی که از سوی اعضای کمیسیون تلفیق انجام شده، نیستند و برخی مواد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده است. «تعادل» در همین رابطه با محمد خوش‌چهره و محمدتقی فیاضی گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران