شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 57213 | |

دبیر هیات دولت گفت: لایحه اصلاح و دایمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحولی مهم در نظام مالیاتی و از مباحث مهم و تاثیرگذار بر جریان کسب و کار و اقتصاد کشور است.

به گزارش ایرنا، محسن حاجی میرزایی گفت: هیات دولت از دیروز بررسی لایحه اصلاح و دایمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده که تحولی مهم در نظام مالیاتی و از مباحث مهم و تاثیرگذار بر جریان کسب و کار و اقتصاد کشور است را آغاز کرد. وی افزود: این لایحه در شرایطی به صحن اصلی دولت رسیده است که از پشتوانه 2سال مطالعات داخلی و تطبیقی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و برگزاری بیش از 100جلسه کارشناسی با حضور ذی‌نفعان متنوع این قانون و مشارکت وسیع کارشناسان در دفتر هیات دولت، همچنین 16 جلسه کمیسیون اصلی اقتصاد هیات وزیران با هدف بررسی دقیق محتوای آن برخوردار بوده است. حاجی میرزایی در ادامه این یادداشت اظهار کرده است: در این لایحه به مباحثی ازقبیل تعیین دایره شمول قانون، موارد معافیت‌ها، ماخذ و نرخ و نحوه محاسبه، وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث، تخصیص و انتقال و توزیع مالیات و جریمه‌های مالیاتی پرداخته شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران