شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 48361 | |

انتشار جزئیات شاخص قیمت روستایی تیر ماه 95

گروه کلان

برای سومین ‌ماه متوالی تورم روستایی تک ‌رقمی شد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در تیر ماه 95 نسبت به ماه گذشته 2‌درصد و تورم نقطه به نقطه آن6.6‌ درصد رسید. البته ‌درصد تغییر ماهانه تورم روستایی تیر ماه سال جاری نسبت به ماه‌های گذشته افزایش بیشتری داشته به طوری که‌ درصد تغییر ماه‌های گذشته کمتر یک ‌درصد بوده که البته در این ماه این رقم به عدد2 رسیده است.

براساس اطلاعات مرکز آمار، شاخص کل در تیر ماه امسال عدد 239.9 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل2‌درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 6.6درصد است که نسبت به ماه قبل(5.7) 0.9واحد‌ درصد افزایش یافته است.‌درصد تغییرات شاخص کل در 12ماه منتهی به تیر ماه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.3درصد است که نسبت به خرداد ماه (8.8) 0.5واحد ‌درصد کاهش یافته است. شاخص گروه عمده«خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ‌در این ماه به رقم 261.4رسید که نسبت به ماه قبل 2.8‌درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد257.9 رسید که نسبت به ماه قبل 3درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی«خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.3‌ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12ماهه این گروه 7.1‌درصد است. شاخص گروه عمده«خوراکی‌ها، ‌آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل5.6‌ درصد افزایش نشان می‌دهد و‌ درصد تغییرات این گروه در 12ماه منتهی به تیر ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7‌درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ما هم 1395 (7.7) کاهش داشته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در تیر ماه 1395 به رقم225.4 رسید که نسبت به ماه قبل1.5‌درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده«کالاهای غیرخوارکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل7.3‌درصد بوده و نرخ تورم12ماه منتهی به تیر ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه9.3‌درصد که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به خرداد ماه 1395 (9.7) کاهش یافته است.

بررسی‌ها از گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین تورم نقطه به نقطه در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به سبزیجات اختصاص دارد که در 12ماه منتهی به تیر ماه 95 رشد 18.3درصدی داشته است. همچنین گروه ماهی‌ها و صدف‌داران نیز با تورم نقطه به نقطه 12.4درصد بیشترین رشد را از آن خود کرده‌اند. از سوی دیگر میوه و خشکبار نیز که نسبت به ماه قبل خود افزایش 17.6درصدی را به ثبت رسانده در تورم نقطه به نقطه، کاهش 1.3درصدی را تجربه کرده است. گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن، نان و غلات در 12ماه منتهی به تیرماه 95 به ترتیب 4.2و 7.6‌درصد افزایش داشته است. با این حال به نظر می‌رسد گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به گواه داده‌های مرکز آمار در تورم روستایی بیشترین افزایش را دارند درحالی که بررسی‌ها از تورم شهری نشان می‌دهد این گروه کمترین رشد تورمی را به ثبت رسانده‌اند.

از این رو به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین علل افزایش قیمت‌های مواد خوراکی در مناطق روستایی به وضعیت حمل و نقل مربوط می‌شود چراکه افزایش تورم حمل‌ونقل در ماه‌های اخیر منجر به افزایش شاخص گروه«خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» شده است.

داده‌های مرکز آمار از تورم روستایی در تیر ماه سال جاری نشان می‌دهد، گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بیشترین تورم نقطه به نقطه دو رقمی را داشته‌اند به طوری که در این گزارش تورم نقطه به نقطه«مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «بهداشت و درمان»، «آموزش»، «هتل و رستوران» و «کالاها و خدمات متفرقه» به ترتیب 11.4درصد، 14.9درصد، 12.8درصد، 16.7درصد، 11.3‌درصد و 11‌درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه «آموزش» در این گزارش درحالی 16.7درصد گزارش شده که تغییر قیمت آن نسبت به ماه قبل خود صفر ‌درصد بوده است. با این حال بررسی تغییرات قیمتی زیرگروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» حاکی از آن است که تغییرات اقلام این گروه نسبت به ماه قبل تک رقمی و کمتر از 5 درصد بوده است.

در همین راستا اگرچه شاخص کل «خدمات و کالاهای مصرفی خانوارهای روستایی در تیر ماه سال جاری» با رشد 2درصدی نسبت به خرداد ماه سال جاری همراه بوده اما آمارهای تورم 12ماهه نشان می‌دهد که همچنان سیر نزولی تورم روستایی ادامه دارد به طوری ‌که پس از تک رقمی شدن تورم 12ماهه روستایی در اردیبهشت سال جاری که 9.4‌درصد گزارش شده بود در خرداد ماه به رقم 8.8 و در تیر ماه به 8.3‌درصد تنزل یافته است. بنابراین انتظار می‌رود در ماه‌های آتی نیز دولت بتواند این روند نزولی را به حالتی پایا تداوم ببخشد. از این رو به اعتقاد کارشناسان اقتصادی برای تداوم تورم تک رقمی تنها سیاست‌های انقباض پولی کافی نبوده و دولت باید از این فرصت برای اصلاح ساختاری و افزایش انضباط‌های مالی خود استفاده کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران