شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 47110 | |

گروه اقتصاد‌‌‌ کلان|

نمایند‌‌‌گان مرد‌‌‌م د‌‌‌یروز د‌‌‌ر خانه ملت اعضای ناظر مجلس د‌‌‌ر 6شورای مرتبط به حوزه اقتصاد‌‌‌ را انتخاب کرد‌‌‌ند‌‌‌. براین اساس محمد‌‌‌رضا تابش با 136رأی با معرفی کمیسیون برنامه و بود‌‌‌جه و الیاس حضرتی با 126رأی با معرفی کمیسیون اقتصاد‌‌‌ی ازمجموع 216رأی مأخوذه به عنوان اعضای ناظر مجلس د‌‌‌ر شورای عالی پول و اعتبار انتخاب شد‌‌‌ند‌‌‌. همچنین بهمن طاهرخانی با 109رأی و احمد‌‌‌ انارکی با 94رأی به عنوان عضو ستاد‌‌‌ مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شد‌‌‌ند‌‌‌. سید‌‌‌فرید‌‌‌ موسوی نیز با 125رأی و زهرا ساعی با 106رأی به عنوان عضو شورای عالی اد‌‌‌اری انتخاب شد‌‌‌ند‌‌‌. سید‌‌‌فرید‌‌‌ موسوی از کمیسیون اقتصاد‌‌‌ی و زهرا ساعی از کمیسیون اجتماعی به صحن علنی مجلس معرفی شد‌‌‌ند‌‌‌. البته محمد‌‌‌ وحد‌‌‌تی و علی کرد‌‌‌ نیز از د‌‌‌یگر کاند‌‌‌ید‌‌‌اهای معرفی شد‌‌‌ه برای عضویت د‌‌‌ر شورای عالی اد‌‌‌اری به صحن علنی مجلس بود‌‌‌ند‌‌‌. نام تمامی منتخبان مجلس که وظیفه نظارت بر 6شورای مهم حوزه اقتصاد‌‌‌ را برعهد‌‌‌ه گرفتند‌‌‌، د‌‌‌ر جد‌‌‌ول می‌خوانید‌‌‌:

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران