نخستین گزارش نظارتی اقتصاد مقاومتی در شهریور ماه

۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |


عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از انتشار نخستین گزارش نظارتی بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شهریور خبر داد و گفت: بسته شاخص‌های اولیه بررسی پیشرفت اجرای اقتصاد مقاومتی تهیه شده و تا پایان ماه رمضان شاخص‌ها نهایی می‌شود. علی آقامحمدی در گفت‌وگو با تسنیم در مورد سرنوشت شاخص‌گذاری برای ارزیابی اقتصادی مقاومتی اظهار کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شاخص‌های خود را اعلام کرده که این شاخص‌ها وسیع است. وی افزود: این شاخص‌ها تعیین و مشخص شده است هر‌ بندی از سیاست‌های اقتصادی مقاومتی باید با کدام شاخص‌ها ارزیابی شود. عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه برای شاخص‌های ترکیبی در جهت ارزیابی پیشرفت اجرای اقتصاد مقاومتی یک کار تکمیلی نیاز است، گفت: تک تک شاخص‌های عنوان شده، ممکن است خوب باشد؛ اما شاید ترکیب آنها نتواند اهداف را محقق کند و باید شاخص‌ها ترکیبی باشد. آقامحمدی ادامه داد: اکنون در کمیسیون اقتصاد دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ارزیابی اقتصاد مقاومتی، یک چارچوب معین تعیین کردیم و درحال بحث و بررسی در کمیسیون اقتصاد مجمع در این خصوص هستیم. وی با بیان اینکه خوشبختانه بر سر شاخص‌های اولیه برای بررسی پیشرفت اجرای اقتصاد مقاومتی توافق شده و بسته شاخص‌ها تهیه شده است، تصریح کرد: اگر شاخص‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گیرد برای بررسی و بحث به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع خواهیم داد تا نظر دولت هم در آن اعمال و لحاظ شود. آقامحمدی در مورد اینکه قرار بود مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای اقتصاد مقاومتی نظارت کند، آیا این موضوع درحال انجام است، گفت: بله، البته ابتدا باید در مورد شاخص‌ها توافق کنیم زیرا زمانی که می‌خواهیم ارزیابی انجام دهیم باید در مورد شاخص‌ها توافق شود و به جمع‌بندی برسیم. مجمع هم براساس وظایف خود، نظارت را انجام می‌دهد. وی ادامه داد: اکنون برنامه مجمع این است که شهریور ماه امسال نخستین گزارش‌ نظارتی خود را در بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بخش‌های آن منتشر کند و به صورت تدریجی و هر ماه یک موضوعی از سیاست‌ها را در قالب گزارش نظارتی خود اعلام خواهد کرد. وی بیان کرد: مثلا در موضوع مردمی کردن یا دانش‌بنیان کردن اقتصاد و رویکردهای مختلف دیگر، مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش خواهد داد که در چه وضعیتی وجود دارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران