شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بر اساس گزارش مرکز آمار از تورم اردیبهشت ماه

گروه اقتصاد کلان|

هدف دولت مبنی بر دستیابی به تورم تک ‌رقمی در مورد روستانشینان محقق شد. گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ۹۵ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که نشان می‌دهد شاخص کل (بر مبنای 100= 1390) در اردیبهشت ماه سال 1395 به عدد 6/233 رسیده که نسبت به ماه قبل 4/0درصد کاهش داشته است.

به گزارش مرکز آمار ایران، افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 5.9 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (3/7) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در 12ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم روستایی) 4/9درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به فروردین ماه 1395 (1/10) کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده«خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 2/252 رسید که نسبت به ماه قبل 5/1درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 4/248 رسید که نسبت به ماه قبل 9/1درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی گروه «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه12ماهه این گروه 9/8 درصد است. شاخص گروه عمده«خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/3درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/8درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به فروردین ماه 1395(5/9) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اردیبهشت ماه 1395 به رقم 1/221 رسید که 5/0درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/7درصد بوده است و نرخ تورم 12ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 1/10درصد است که نسبت به تورم 12ماه منتهی به فروردین ماه 1395(5/10) کاهش یافته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران