کسری 8میلیون‌تومانی بودجه خانواده‌های چهارمحالی

۱۳۹۵/۰۲/۰۷ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |


گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری استان تهران پرهزینه‌ترین و استان قم کم‌هزینه‌ترین مناطق کشور در سال 93 اعلام شدند. مرکز آمار که در آبان‌ماه سال گذشته گزارش بودجه خانوارهای شهری را منتشر کرده بود، دیروز متن نهایی این گزارش را با ذکر جزییات کامل‌ روی سایت خود قرار داد. به گزارش «تعادل» و براساس تازه‌ترین آمار این مرکز درباره هزینه و درآمد خانوارهای شهری، خانوارهای شهری ساکن استان تهران با 23میلیون و 380هزارتومان بیشترین متوسط هزینه و خانوارهای استان قم با 16میلیون و 22هزارتومان کمترین هزینه را داشته‌اند. البته تهران‌نشینان از درآمدهای کل هم بیشترین سهم را داشته و هر خانوار شهری این استان در سال 93 به‌طور متوسط 33میلیون و 165 هزارتومان درآمد داشته است. این میزان درآمد نزدیک یک‌میلیون‌تومان بیشتر از متوسط درآمدهای اظهارشده خانوارهای شهری در کل کشور است. همان‌طور که قبلا هم مرکز آمار گزارش کرده بود، متوسط درآمدهای سالانه خانوارهای شهری 24میلیون و 131هزارتومان و هزینه‌ برابر با 23میلیون و 486هزارتومان داشته‌اند که حاکی از مازاد 745هزارتومانی دخل‌ خانوارهای شهری بر خرج‌شان است اما گویا این مازاد بودجه‌یی مربوط به همه مناطق کشور نبوده و خانواده‌های برخی استان‌ها نه‌تنها با فاصله درآمدی چشمگیر نسبت به دیگر استان‌ها مواجه هستند بلکه به‌زحمت باید دخل و خرج خود را با هم همخوان کنند.

طبق یافته‌های مرکز آمار، استان تهران با ۳۲۳۸۰۷ هزار ریال بیشترین و استان قم با ۱۶۲۲۲۸هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۳ داشته‌اند. بر اساس نتایج به دست آمده استان تهران با ۲۶۲۷۵۹هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۹۸۰۵۹هزار ریال کمترین متوسط هزینه‌های غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۳ داراست. استان کهگیلویه و بویراحمد با ۸۷۱۳۵ هزار ریال بیشترین و استان قم با ۳۰۳۵۳هزار ریال کمترین متوسط هزینه خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری را نشان می‌دهد.

بررسی‌های «تعادل» از آخرین داده‌های مرکز آمار در گزارش نهایی متوسط هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای شهری، خانواده‌های شهرهای 8 استان کشور با کسری بودجه در سال 93 روبه‌رو بوده‌اند و شدت‌یافته‌ترین حالت آن را می‌توان در استان چهارمحال‌وبختیاری دید. متوسط درآمد خانوارهای شهری این استان برای سال 93 حدود 22میلیون‌تومان گزارش شده، درحالی‌که متوسط هزینه‌های سالانه خانواده‌های شهری چهارمحالی، برابر با 22میلیون و 960هزارتومان است و این یعنی کسری بودجه 6میلیون و 439هزارتومان؛ 8برابر مازاد بودجه‌ خانوارهای شهری کل کشور. معضل شکاف درآمدی و توسعه نامتوازن را در اینجا می‌توان به‌خوبی دید. در شرایطی که خانوارهای شهری بیش از یک‌سوم استان‌های کشور با کسری بودجه‌های 20 تا 30درصدی روبه‌رو هستند، استان تهران به عنوان پایتخت کشور و نقطه ثقل فعالیت‌های اقتصادی، خانوارهای شهری ساکن آن نه‌تنها از پس مخارج خود برمی‌آیند بلکه می‌توانند بیش از یک‌میلیون درآمد خود را نیز پس‌انداز کنند. متوسط درآمد خانوارهای شهری استان تهران برای سال 93، 33میلیون و 165هزارتومان بوده و هزینه‌یی برابر با 32میلیون و 380هزارتومان داشته‌اند.

البته در این معادله، ماجرای درآمدی و هزینه‌یی برخی استان‌های کلان کشور هم خارج از قاعده پیش‌رفته است. همچنان‌که استان اصفهان با وجود آنکه جزو کمترین نرخ‌بیکاری‌هاست و از مزایای اقتصادی و صنعتی و توریستی بسیاری برخوردار است، درآمد خانواده‌های شهری آن کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد؛ به‌طوری‌که متوسط درآمدهای خانوارهای شهری آن (سال 93) 21میلیون و 270هزارتومان و هزینه‌های آنها 25میلیون و 73هزارتومان گزارش شده که به‌معنای کسری 3میلیون و 803هزارتومانی بودجه این خانواده‌هاست.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران