شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 41908 | |

مرکز آمار ایران، نرخ تورم شهری در 12ماهه منتهی به فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را 10.8درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را 7.7درصد اعلام کرد.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه امسال را منتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده، شاخص کل قیمت کالا و خدمات مصرفی (بر مبنای 100=1390) در فروردین ماه امسال عدد223.8 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه گذشته 4‌دهم درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) 7.7درصد بوده که نسبت به ماه قبل (8.5درصد) کاهش نشان می‌دهد. همچنین درصد تغییرات این شاخص (نرخ تورم شهری) در 12ماهه منتهی به فروردین ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.8درصد بوده که نسبت به اسفندماه پارسال (11.3درصد) کاهش یافته است.

همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز در این ماه به رقم261 رسید که نسبت به ماه قبل 8دهم درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی نیز به عدد259 رسید که نسبت به ماه قبل 9دهم درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش، شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.2درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12ماهه این گروه 9.5درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.3 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به فروردین ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.3درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به اسفندماه پارسال (9.7درصد) افزایش یافته است. شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در فروردین‌ماه امسال به رقم 211 رسید که سه‌دهم درصد نسبت به ماه قبل افزایش را نشان می‌دهد؛ میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.7درصد بوده و نرخ تورم 12ماهه منتهی به فروردین ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 11.4درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به اسفندماه پارسال (12 درصد) کاهش یافته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران