شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 39973 | |

ایسنا| براساس آمار اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران قیمت کالاهای صادراتی ‌طی سه سال (1391تا 1393) افزایشی بوده است. شاخص قیمت کالاهای صادراتی(ریالی 1390=100) در سال‌های 1391، 1392، 1393 به ترتیب برابر با 119.6، 154.5 و 171 است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با 19.6، 29.2 و 10.7درصد است. درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1391 به ترتیب برابر با سه درصد، صفر درصد، هفت درصد و 24.8درصد است. درصد تغییرات فصلی در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1392 به ترتیب برابر با 2.3، 2.4، 3.2 و 2.8درصد است. همچنین درصد تغییرات فصلی در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1393 به ترتیب برابر با 3.1، 1.4، 2.5 و 2.7درصد است. شاخص قیمت کالاهای صادراتی (دلاری، 1390=100) در سال‌های 1391، 1392 و 1393 به ترتیب برابر با 103، 107.6 و 112.8 است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با 3، 4.4 و 4.8درصد است. درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1391 به ترتیب برابر با 1.3، منفی 0.2، 1.3و منفی 0.5درصد است. درصد تغییرات فصلی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1392 به ترتیب برابر با 1.3، 1.7، 1.8 و 2.6درصد است. همچنین درصد تغییرات فصلی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1393 به ترتیب برابر با 1.3، منفی 0.7، 1 و 0.8درصد است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران