شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه پس از اجرای طرح جامع مالیاتی، مالیات عایدی سرمایه بخش مسکن اجرا خواهد شد، گفت: در 6 ماه نخست سال جاری ۲۸‌هزار‌میلیارد درآمد مالیاتی کسب شده است. به گزارش فارس، علی عسکری، با اشاره به درآمد مالیاتی کشور در 6 ماه اول سال گفت: درآمدهای کسب شده در 6 ماه اول سال 28‌هزار و 100‌میلیارد تومان است که از محل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و ارزش افزوده است. به‌گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور، حدود 95‌درصد تکلیف بودجه 6 ماهه از درآمد مالیاتی محقق شده است و از کل درآمدها حدود 9‌هزار و 770‌میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است. وی افزود: همچنین 18‌هزار و 400‌میلیارد تومان نیز مربوط به مالیات‌های مستقیم است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران