شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مبلغ چک‌های برگشتی 5 ماه 93 برابر با کل سال 88 است

یکی از راه‌ها و نشانه‌های خروج از رکود یا فعال بودن اقتصاد یک کشور را می‌توان از تعداد چک‌های برگشتی متوجه شد زیرا تعداد چک‌های برگشتی میزان رونق اقتصادی را به خوبی نشان می‌دهد.

با نگاهی اجمالی به آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی می‌توان متوجه شد که تعداد چک‌های برگشتی طی 5 ماه نخست سال جاری روندی صعودی را طی کرده است به‌طوری که 2 میلیون و 345 هزار فقره چک برگشتی به ارزش 23 هزار و 500 میلیارد تومان در این مدت از بانک‌ها برگشت داده شده است.

این مقدار چک برگشتی طی 5 ماه نخست سال جاری از نظر مبلغ معادل کل چک‌های برگشتی در سال 88 است و از نظر تعداد نیز معادل 50 درصد چک‌های برگشتی سال 88 است.


تاثیر تورم بر افزایش چک‌های برگشتی

بنابراین این امر نشان‌دهنده افزایش دو برابری مبلغ چک‌ها نسبت به 5 سال گذشته است که بخشی از این موضوع می‌تواند ناشی از تورم به ارث رسیده از دولت احمدی‌نژاد باشد.

در پنج ماه اول سال جاری در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 19.3میلیون برگ سند به مبلغی معادل 4907.6هزارمیلیارد ریال مبادله شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد 90.1 و 159.9 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب 5.9 درصد و 15درصد افزایش داشته است.


چک‌های برگشتی در 5 ماهه اول امسال

در 5 ماه نخست سال جاری متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد 88.3 و 158.5 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 92 به ترتیب 18.2 و 22.3 درصد افزایش یافته است. در پنج ماه اول سال جاری نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ 12.2 و 4.8 درصد رسید.

نسبت‌های مزبور در پنج ماه نخست سال گذشته به ترتیب 10.9 درصد و 4.5 درصد بوده است. در مرداد 93 نسبت‌های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده به ترتیب به 12.5 درصد و 5.5 درصد رسید. نسبت‌های مزبور در مرداد سال 92 به ترتیب 11.1 و 4.6 درصد بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران