شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3911 | |


تفاوت نرخ بیکاری مردان و زنان جویای کار 15 تا 24 ساله کشور از 12.2درصد سال 84 به 22.4درصد در بهار امسال افزایش یافته و نرخ بیکاری زنان به بالاترین میزان خود در 8 سال گذشته به میزان 43.4درصد رسیده است.

به گزارش مهر، طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله در فاصله سال‌های 84 تا بهار 93 افزایش یافته و از 32.6درصد به 43.4درصد رسیده است بنابراین در یک دوره 8 ساله نرخ بیکاری زنان جوینده کار کشور به میزان 10.8 درصد افزایش یافته است.

در سال 84 تعداد زنان جویای کار 15تا 24ساله کشور 451 هزار و 720 نفر بود که این تعداد در بهار سال جاری به 223هزار و 844نفر رسید. ادامه بیکاری بخش قابل‌توجهی از زنان جویای کار در 8سال گذشته باعث شده تا سن جویندگان کار در این بخش به حدود 30سال نیز برسد؛ از این رو تعداد بیکاران زن بهار امسال در گروه سنی 15 تا 29ساله کشور 537 هزار و 718 نفر بوده است.

از کل 774هزار و 828 زن جویای کار کشور در سال 92، به میزان 562هزار و 924نفر زیر 30سال بوده‌اند.

همچنین تمایل زنان به اضافه کاری در سال 92 نسبت به دوره 8 سال قبل از آن کاهش یافته و از 17.6درصد به 15.3درصد رسیده است. در کنار این، سهم اشتغال زنان در دو بخش کشاورزی و صنعت در سال 92 نسبت به سال 84 کاهش یافته و تنها در بخش خدمات، اندکی افزایش مشاهده می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد امکان اشتغال به کار زنان در ایران نسبت به مردان تا 50درصد کمتر است به نحوی که نرخ بیکاری مردان

15 تا 24ساله در بهار امسال 21درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی 43.4درصد بوده که حاکی از بیکاری 2برابری زنان نسبت به مردان است. فاصله نرخ بیکاری زنان و مردان گروه سنی 15 تا 24ساله کشور در سال 84 نسبت به سال 92 کمتر بوده که این موضوع نشان‌دهنده سخت‌تر شدن جست‌وجوی شغل توسط زنان است. تفاوت نرخ بیکاری مردان و زنان در سال 84 به میزان 12.2درصد بوده که این تفاوت در بهار سال جاری به 22.4درصد رسیده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران