شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 37553 | |

در حال حاضر جزئیات برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه نشده است و آنچه ازسوی دولت به مجلس تقدیم شد، قوانین کلی و برخی احکام دایمی برنامه بود. با این شرایط بعید به‌نظر می‌رسد برنامه ششم در سال آینده فرصت اجرا پیدا کند. باتوجه به زمان کم باقی‌مانده برای بررسی برنامه 5ساله و بودجه سال بعد، راه‌حل قابل اجرا تمدید برنامه ششم برای سال95 است که بتوانیم براساس آن بودجه سال آتی را طرح‌ریزی کنیم؛ چراکه وضعیت کنونی، تصویب بودجه را نیز تحت‌تاثیر خود قرار داده است. از آنجا که بودجه، برش یک ساله‌یی از برنامه است و برنامه ششم نیز به‌صورت شفاف دردسترس مجلس قرار نگرفته، نمی‌توان به جمع‌بندی کاملی در این زمینه رسید. به‌همین جهت در ابتدا باید برنامه پنجم تمدید شود تا دولت بتواند براساس آن، بودجه 3دوازدهم ارائه کند و پس از آن وظیفه اصلی دولت این است که جزئیات برنامه ششم را به مجلس برساند تا بتوان با جمع‌بندی برنامه‌ها و پیشنهادات به نتایج قابل‌استنادی درخصوص برنامه توسعه‌یی کشور رسید. در مجموع آنچه به‌عنوان برنامه‌ششم توسعه به مجلس تقدیم شد، جامع، کامل و شفاف نیست و به‌همین جهت نمی‌توان بر پایه احکام کلی نظر قطعی داد. در حال حاضر نیز، فرصت کم پیش‌رو به مجلس اجازه نمی‌دهد تا با تمرکز کامل به بررسی لایحه بودجه و برنامه بپردازد، بنابراین چاره‌یی جز ارائه بودجه چند دوازدهمی ازسوی دولت وجود ندارد تا در فرصت مناسب بتوان با رسیدگی به جزئیات برنامه ششم توسعه، اولویت‌ برنامه‌ها و پیشنهادات دولت را مشخص کرد. برنامه کنونی، چکیده و خلاصه و درواقع چند حکم کلی است که برای برنامه توسعه‌یی 5ساله یک کشور، سند کافی به‌شمار نمی‌رود. از این‌رو تمایل مجلس به تصویب بودجه چنددوازدهمی همچنین بازبینی برنامه ششم توسعه برای مشخص شدن اولویت‌ها و پیشنهادات دولت، منطقی است و درواقع در شرایط کنونی و با نزدیک شدن به انتخابات و تعطیلی مجلس، راه‌حل مناسب‌تری پیش‌رو نیست.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران