هیچ سهمی برای رد دیون ندادیم

۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه در مزایده‌ها آنچه از شناسنامه خریدار متوجه می‌شویم این است که بیش از 90‌درصد واگذاری‌ها با استقبال بخش خصوصی واقعی مواجه می‌شود، گفت: اینکه در مراحل بعدی این سهام به چه کسانی فروخته می‌شود، هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است، بر این اساس می‌توان گفت که خریداران سهام شرکت‌های دولتی در مرحله اول بخش خصوصی واقعی است. به گزارش مهر، عبدالله پوری‌حسینی در مورد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون گفت: با توجه به مصوباتی که از قبل وجود داشت در سال گذشته سهام شرکت‌های دولتی به رد دیون اختصاص یافت و سازمان خصوصی‌سازی مجبور به اجرای مصوبه بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امسال هیچ سهمی از شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به صورت مستقیم واگذار نشده است، افزود: البته منابع حاصل از واگذاری‌ها به این بخش تعلق گرفته است. وی در مورد واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی گفت: در عرضه‌ها و مزایده‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌دهد، آنچه از شناسنامه خریدار متوجه می‌شویم این است که بیش از 90‌درصد واگذاری‌ها با استقبال بخش خصوصی واقعی مواجه می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران