شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3677 | |


با توجه به اینکه آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1393 از 1 تا 15مهرماه است، مودیان مالیاتی می‌توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات برارزش افزوده به نشانی www.evat.ir نسبت به‌ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند. بنابراین به کلیه مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه می‌شود، برای عدم تعلق جرایم، نسبت به اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون از جمله تکمیل و ارایه اظهارنامه مالیاتی دوره مذکور و پرداخت مالیات و عوارض ابرازی، ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام کنند. قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهر 1378 در ایران برای نخستین بار به‌عنوان نخستین مالیات بر مصرف اجرا شد و در حال حاضر حدود 50درصد درآمد مالیاتی را تشکیل می‌دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران