شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 34732 | |

اقتصاد کلان

همانطور که هزینه زندگی در شهرها و استان‌های مختلف متفاوت است، به همان میزان هم افزایش درآمدها برای تمام خانوارهای کشور یکسان نیست.

درآمد افراد از شهری به شهر دیگر و از استانی به استان دیگر با هم متفاوت است. میزان افزایش بیشترین و کمترین درآمد خانوارهای شهری در استان‌های مختلف طی سال گذشته شکافی حدودا 35.2درصدی داشته است.

طبق گزارش مرکز آمار، متوسط افزایش درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته کل کشور نسبت به سال92 معادل 18درصد بوده اما این میزان افزایش در برخی استان‌ها به مراتب بیشتر از این نرخ متوسط و در برخی استان‌های دیگر هم کمتر بوده است. سال گذشته بیشترین درصد افزایش درآمد خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان بوده است.

طبق این گزارش درآمد خانوارهای این استان در سال93 نسبت به سال پیش از آن با رشدی معادل 43.7درصدی همراه بوده است. سال گذشته خانوارهای کرمانشاهی رشد محدودی در درآمدهای یک‌ساله‌شان داشتند؛ رشدی معادل 8.5درصد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران