شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29992 | |

گروه کلان

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک الگوی کلان‌سنجی ساختاری بلندمدت برای اقتصاد ایران ارائه داد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تعامل متغیرهای کلان اقتصاد ایران در افق زمانی بلندمدت با استفاده از یک مدل تصحیح خطای‌برداری همراه با متغیرهای برون‌زا می‌پردازد و می‌افزاید: روابط این مدل در قالب 3رابطه تولید حقیقی، مانده حقیقی پول و نرخ ارز حقیقی تخمین زده شده که از رابطه اول برای توصیف بخش حقیقی اقتصاد و از روابط دوم و سوم برای توضیح رفتار بازار پولی و بازار ارز استفاده

شده است.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد با وجود مشکلات ساختاری مهمی که وابستگی به درآمدهای نفتی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است اثر خالص بلندمدت درآمدهای دلاری نفتی بر تولید به واسطه سهم مهمی که در تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران ایفا می‌کند، مثبت بوده است. همچنین ضریب اثرگذاری نقدینگی حقیقی بر تولید حقیقی مثبت به دست آمده است. به نظر می‌رسد این موضوع بیش از آنکه ناشی از تاثیر مثبت افزایش نقدینگی بر تولید باشد، ناشی از تاثیر منفی کاهش نقدینگی بر تولید بنگاه‌ها باشد.

نتایج این تحقیق موید وجود علیت دوسویه میان نقدینگی و قیمت‌ها در اقتصاد ایران است. در اقتصادهای بی‌ثبات و دارای تورم نوسانی رابطه پول و تورم می‌تواند دوسویه باشد و رشد قیمت‌ها باعث افزایش نقدینگی شود. ضمن اینکه براساس نتایج این تحقیق وجود پدیده تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد کشور تایید می‌شود.

همچنین نتایج نشان می‌دهد که افزایش تولید حقیقی، نرخ ارز حقیقی را کاهش می‌دهد و افزایش نقدینگی حقیقی، نرخ ارز حقیقی را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت نیز از دیگر متغیرهای توضیح‌دهنده نرخ ارز حقیقی در بلندمدت بوده‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران