شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29989 | |

محمدصادق حمیدیان‌جهرمی

نایب‌رییس کمیسیون کلان اتاق بازرگانی ایران

در ایران مخارج مصرفی بر بخش خصوصی با وقفه‌های توزیعی همراه بوده و دقیقا رابطه علیتی بین مخارج دولت و رشد اقتصادی وجود دارد. این رابطه علیت، همواره به سمت افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است. از آنجایی که افزایش هزینه تورم، کاهش سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کند، بنابراین هرچه دولت بزرگ‌تر باشد هزینه تورم و مبادله بیشتر می‌شود که بر تولید تاثیرگذار خواهد بود. وقتی تورم بالا باشد، سرمایه‌گذاری نیز به حاشیه رفته و کاهش پیدا خواهد کرد و به‌ همین دلیل دولت برای مهار تورم در کوتاه‌مدت خوب کار کرده ولی اگر در کوتاه‌مدت به این موضوع نگاه شود، باید میزان تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. در شرایط رکودی فعلی، سیاست‌گذاران باید برای خروج از رکود پیش از بحث تورم و هزینه‌های دولت بسته‌هایی را ارائه کنند. در ایران به دلیل وجود رکود، افزایش تورم و مخارج دولت، بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. بنابراین با توجه به شرایط فعلی، دولت برای خروج از رکود، باید به فکر بسته‌یی دیگر باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران