شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29631 | |

برای نخستین‌بار در دولت روحانی اتفاق افتاد

گروه کلان

یافته‌های «تعادل» نشان می‌دهد، شاخص کل بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به شهریورماه1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه1393به ‌میزان 9.3درصد رسید. این شاخص در دوازده ماه منتهی به مردادماه1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه1393 به ‌میزان 10.2درصد بوده است. خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح ذیل است: شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهریورماه1394به عدد 215.5 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3درصد کاهش یافت؛ همچنین شاخص مذکور در شهریورماه1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4.6درصد افزایش داشته است. براساس اعلام بانک مرکزی، شاخص کل بهای تولیدکننده در ایران در شهریورماه1394 نسبت با ماه قبل 0.3واحد درصد کاهش همراه شد؛ این در حالی است که این میزان در مردادماه1394 نسبت به ماه قبل خود (تیرماه1394) 0.8واحد درصد افزایش را ثبت کرده بود.

بر همین اساس، این نماگر در شهریورماه94 نسبت به ماه قبل سال 94 در حالی افزایش 4.6واحد درصدی را نشان می‌دهد که در ماه قبل نسبت به تیرماه 94، با افزایش 5.6واحد درصدی روبه‌رو شده بود. این شاخص در 5ماهه اول سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش 6.7واحد درصدی و در 6ماهه اول سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش 6.3درصدی روبه‌رو شده بود، همچنین به‌ ترتیب در دوازده ماهه منتهی به مردادماه94 نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه94 و دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال94 نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش 10.2واحد درصدی و 9.3واحد درصدی را نشان می‌دهد.

در گروه اصلی کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نسبت به ماه قبل با افزایش 0.2واحد درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 7.1واحد درصدی، در گروه ساخت (صنعت) نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل هر دو با کاهش 1.9واحد درصدی، گروه حمل‌ونقل و انبارداری نسبت به ماه قبل با افزایش 3واحد درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 10.7واحد درصدی، گروه هتل و رستوران نسبت به ماه قبل با افزایش 1.1واحد درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 18.2واحد درصدی، گروه اطلاعات و ارتباطات نسبت به ماه قبل با افزایش 0.2واحد درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 9.5واحد درصدی، گروه آموزش نسبت به ماه قبل با افزایش 0.1واحد درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 12.2واحد درصدی، گروه بهداشت و مددکاری اجتماعی نسبت به ماه قبل با افزایش 1.2واحد درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 27.2واحد درصدی و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی نیز نسبت به ماه قبل با افزایش 0.9واحد درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 25واحد درصدی همراه شدند.

همچنین گروه خدمات نسبت به ماه قبل با افزایش 2.1واحد درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 14.6واحد درصدی روبه‌روست.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران