شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از سیر نزولی سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کالا خبر داد و اعلام کرد: سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کالا هم‌اکنون تنها 12درصد است.

به گزارش میزان، فرامرز توفیقی، با بیان اینکه سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کالا در کشورهای توسعه 4برابر بیش از ایران است، ادامه داد: به‌عنوان مثال در کشور ژاپن سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کالا 85درصد و در آلمان حدود 80درصد است. رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در ادامه افزود: برای افزایش سهم کارگران ایران در قیمت تمام شده کالا درصدد هستیم وضعیت قیمت تمام شده کالا را در واحدهای تولیدی بررسی کنیم که درصورت افزایش بتوانیم نرخ قیمت تمام شده را منطقی و سهم کارگر را در واحدهای تولیدی ارتقا دهیم.

این فعال کارگری بااشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از تورم از کنترل کارفرمایان خارج است، ادامه داد: به‌همین دلیل در نشست همفکری با معاونت روابط کار به‌دنبال این هستیم که راهکاری برای اجرای ماده 41 قانون کار تهیه کنیم که هم قدرت خرید کارگر تقویت شود و هم کارفرما از عهده پرداخت آن برآید. رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: اگر در سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود 45درصد تورم در زندگی کارگران دیده می‌شود، به همین دلیل باید به‌سمتی پیش رویم که هم زندگی کارگران تامین شود و هم کارفرما به‌دلایلی مانند افزایش هزینه‌ها مجبور به اخراج کارگران نشود. وی در ادامه افزود: به‌عنوان نماینده کارگران، خواهان این موضوع هستیم که دولت تاکنون به‌عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان خود را از معیشت کارگران دور نگه داشته است و اکنون باید سهم خود را به‌عهده بگیرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران