شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27085 | |

تورم شهری مردادماه به 13/8 درصد رسید

طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه مناطق شهری ایران در مرداد سال جاری به 8/13درصد کاهش یافت. تورم مرداد سال جاری با کاهش 0.3درصدی نسبت به تیرماه به 13.8درصد رسید. بر این اساس شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در مرداد ماه سال 1394 عدد 215 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.5درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 11.5درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (12.8) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12ماه منتهی به مرداد ماه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 13.8درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیرماه 1394 (14.1) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 252.2 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 250.5رسید که نسبت به ماه قبل 0.2درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.7درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12ماه این گروه 11.1درصد است.

شاخص گروه عمده«خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.3درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12ماه منتهی به مرداد ماه 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.3درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12ماه منتهی به مرداد ماه 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.8درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیرماه 1394 (10.7) افزایش یافته است. 3 شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مردادماه 94 به رقم 202.2 رسید که 0.6درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمت» نسبت به ماه مشابه سال قبل 12درصد بوده و نرخ تورم 12ماه منتهی به مرداد ماه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 15.1درصد است که نسبت به تورم 12ماه منتهی به تیرماه 1394 (15.6) کاهش یافته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران