شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27019 | |


براساس مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی فرآیند ۱۴گانه اعطایی تسهیلات ریالی و ارزی این صندوق برای متقاضیان مشخص شد. به گزارش فارس، صندوق توسعه ملی به صورت مستقیم درخواست متقاضیان را برای دریافت تسهیلات بررسی نخواهد کرد و این موضوع توسط بانک‌های عامل تعیین شده، انجام می‌گیرد. طبق مراحل اعطایی تسهیلات در مرحله اول درخواست متقاضیان برای اجرای طرح‌های مختلف براساس اولویت‌های اعلامی صندوق توسعه ملی توسط بانک عامل پذیرش می‌شود. در مرحله بعدی درخواست‌ها در چارچوب قرارداد سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی توسط بانک عامل بررسی شده سپس بانک توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح را بررسی کرده و در نهایت فعالیت و اهلیت متقاضی جمع‌بندی و طرح در بانک عامل تصویب می‌شود.

براساس مراحل پیش‌بینی شده در نهایت اگر طرحی این فرآیندها را به درستی پشت سر بگذراد، پرداخت تسهیلات به متقاضی صورت خواهد گرفت. همچنین تسهیلات ارزی نیز از محل منابع صندوق توسعه ملی طراحی شده که 10مرحله دارد و این ‌بار باید طرح‌ها به تایید صندوق برسد. بر این اساس بانک عامل درخواست متقاضی تسهیلات را پذیرش کرده و فعالیت‌ها براساس اولویت‌های اعلامی صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد. پس از آن بررسی درخواست در چارچوب قرارداد عاملیت و نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی بررسی می‌شود. بانک عامل وظیفه دارد توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح در کنار اهلیت متقاضی را بررسی کرده و در نهایت تصویب کند. پس از این مرحله شناسنامه‌های اعتباری مصوب شده و تایید شده تکمیل و به صندوق توسعه ملی برای تطبیق مندرجات آن با ضوابط اعطای تسهیلات ارزی در چارچوب قرارداد عاملیت توسط صندوق توسعه ملی انجام می‌شود.

سپس صندوق توسعه ملی اعلام وصول شناسنامه‌های اعتباری به بانک عامل جهت اقدامات بعدی درخصوص تقاضاهای منطبق با ضوابط صندوق را انجام داده و در مرحله بعد بانک عامل قرارداد با متقاضی منعقد و تصاویر آن را به انضمام جداول زمان‌بندی بازپرداخت کل تسهیلات پرداختی (به تفکیک اصل و سود) و مستندات واریز کارمزد تعهد به حساب صندوق توسعه ملی را ارسال کند. پس از اطمینان از صحت اطلاعات قرارداد و جداول زمان‌بندی بازپرداخت و واریز کارمزد تعهد به حساب صندوق مسدودی مبلغ مورد درخواست به بانک مرکزی اعلام می‌شود. در این مرحله نیز بانک مرکزی مسدودی و اعلام آن به بانک عامل و صندوق توسعه ملی را صادر کرده و در نهایت بانک عامل تسهیلات را به متقاضی پرداخت می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران