شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27 | |

تعیین نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم

قائم مقام بانک مرکزی گفت: تصور ما این است که رشد نقدینگی و پایه پولی در سال جاری از 25درصد افزایش نخواهد یافت. به گزارش «تعادل» اکبر کمیجانی در حاشیه نشست شورای بخش خصوصی و دولت در جمع خبرنگاران افزود: صحیح است نقدینگی در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته اما همچنان انضباط پولی بر رشد پایه پولی مشاهده می‌شود. وی درخصوص وضعیت رشد نقدینگی و پایه پولی سال جاری تصریح کرد: درحال حاضر نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد اما هدف‌گذاری اولیه ما 25 درصد بود، البته در سال جاری یک‌سری اقدامات در دست اجراست تا رشد نقدینگی و پایه پولی را در حدود 25درصد حفظ کنیم. قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درخصوص شاخص‌های تاثیرگذار بر نرخ سود بانکی اضافه کرد: در تعیین نرخ سود بانکی باید شاخص تورم 12ماه یا میانگین نرخ ماه‌ها و تورم نقطه به نقطه در نظر گرفته شود زیرا هرکدام از این شاخص‌ها در جای خود اهمیت دارد. کمیجانی افزود: به عنوان مثال در تورم نقطه به نقطه که ماه به ماه نرخ آن اعلام می‌شود ممکن است چند ماه تورم روند کاهشی داشته باشد اما یکباره شرایط اقتصادی سبب تغییر آن شود بنابراین ما نمی‌توانیم نرخ سود را منوط بر تورم نقطه‌به نقطه در نظر بگیریم زیرا این امر خود با ناپایداری و نوسان تورم نقطه به نقطه القا می‌کند نرخ‌های سود بانکی هم از ناپایداری برخوردار باشد بنابراین برای اینکه از این ناپایداری و نوسانات جلوگیری کنیم، مجبور هستیم اطلاعات تورم نقطه به نقطه، تورم 12ماه و دوره‌های کوتاه مدت را در تعیین نرخ سود بانکی مدنظر داشته باشیم. وی با اشاره به نرخ سود تفاهمی صورت گرفته در بانک‌ها تا به امروز اضافه کرد: در واقع تورم میانگین سالانه و تورم نقطه به نقطه مدنظر بانک‌ها بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: درحال حاضر در شرایطی هستیم که هنوز تورم‌ها در شرایط بالا و ناپایدار قرار دارد لذا برای اینکه اطمینان حاصل کنیم و با دست خودمان نرخ سود بانکی را به مسیر ناپایداری هدایت نکنیم، مجبور هستیم شاخص‌های مرتبط را در زمینه تعیین نرخ سود بانکی در نظر بگیریم. کمیجانی تصریح کرد: یکی از توفیقات سال جاری یعنی در عمر یک‌ساله دولت، این است که انضباط نسبی خوبی را در رشد پایه پولی شاهد بودیم، زمانی که افزایش پایه پولی با ضریب فزاینده می‌تواند بر نقدینگی تاثیر بگذارد، تبعات آن اثرات تورمی پیوسته سخت خواهد بود. قائم مقام بانک مرکزی گفت: خوشبختانه این روند از آذرماه سال گذشته به بعد از نظم وانضباط بیشتری برخوردار بوده و بهبود را مشاهده کردیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران