شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 26823 | |

تامین یک‌سوم رشد اقتصادی از محل بهره‌وری

فارس رییس سازمان ملی بهره‌وری گفت: باتوجه به تصویب برنامه جامع بهره‌وری، ظرف یک‌ونیم ماه آینده دستورالعمل‌های آن برای همکاری با دستگاه‌ها و بخش خصوصی تدوین می‌شود. در صورت داشتن رشد اقتصادی 8درصد باید یک‌سوم آن (2.6درصد) از محل بهره‌وری تامین شود. رویا طباطبایی رییس سازمان ملی بهره‌روی ایران با بیان اینکه متولی اجرای برنامه جامع بهره‌وری این سازمان خواهد بود، یادآور شد: این سازمان نیز زیرنظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعالیت می‌کند و براساس برنامه جامع هر 6ماه یک‌بار رییس سازمان مدیریت باید گزارش عملکرد بهره‌وری را به هیات وزیران ارائه دهد. این مقام مسوول گفت: هدف از برنامه جامع بهره‌وری کشور «تدوین مجموعه مقرراتی جامع، روزآمد و یکپارچه ناظر بر ابعاد مختلف برنامه جامع بهره‌وری کشور و مشخص کردن متولی اصلی ارتقای بهره‌وری در کشور» است. وی با تاکید بر اینکه طبق برنامه سه ماهه فرصت برای تهیه دستورالعمل برنامه جامع داده شده، بیان کرد: قطعا به‌دنبال دستورالعمل ساده بدون پیچیدگی برای اجرای سهل برنامه بهره‌وری خواهیم بود. به گفته طباطبایی طبق برنامه درصورت داشتن رشد اقتصادی 8درصد باید یک‌سوم آن (2.6درصد) از محل بهره‌وری تامین شود و قطعا تعاملات خود را با بخش خصوصی و دستگاه‌ها ارتقا خواهیم داد.

رییس سازمان ملی بهره‌روی یادآور شد: ضمانت اجرایی برنامه جامع ملی بهره‌وری تعامل سازنده با دستگاه‌ها براساس قانون بوده و با شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ ارتباط مستقیم خواهیم داشت تا نمونه‌یی برای دیگر بنگاه‌ها در اجرای برنامه جامع بهره‌وری باشد.


روند نزولی نرخ بیکاری زنان

ایرنا مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده از تداوم روند کاهش نرخ بیکاری زنان خبر داد و گفت: اگرچه همچنان نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان است اما خوشبختانه روند کاهشی را طی می‌کند.

وحیده نگین گفت: براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در بهار1394، نرخ بیکاری کل کشور 10.8درصد و نرخ بیکاری زنان 19.2درصد عنوان شده است. نرخ بیکاری زنان در زمستان93 معادل 21درصد و در بهار سال 94معادل 19.2درصد است که کاهش 1.8درصدی را نشان می‌دهد. باوجود کاهش یادشده همچنان نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است. نگین افزود: مطابق نتایج به‌دست آمده، در فصل بهار سال‌جاری نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10ساله و بیشتر در کل کشور 38درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 62.9درصد و در بین زنان 13.3درصد محاسبه شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران