شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 26819 | |

هادی صالحی‌اصفهانی در گفت‌وگو با «تعادل» بااشاره به نحوه رسیدن به رشد پایدار 5‌درصدی اقتصاد، تاکید کرد: پایان تحریم‌ها فرصت مهمی را برای تغییر اساسی در راهبردهای اقتصاد کشور و ایجاد شرایط لازم برای رشد سریع و دستیابی به اقتدار اقتصادی فراهم می‌کند. در گذشته راهبردهای اقتصاد کشور از اجماع روشن و با ثباتی برخوردار نبوده و اغلب اساس مناسبی برای به‌ثمر رساندن رشد پایدار و توسعه نداشته است. برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در چند دوره مهم معطوف به منافع سیاسی و هدف‌های کوتاه‌مدت بوده است. در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دستخوش تغییرات بزرگ و حتی سردرگمی بوده و به‌جای حفظ رشد و تعدیل نوسانات اقتصادی به بی‌ثباتی دامن زده است، بنابراین در زمان حال به‌نظر می‌رسد که تشدید رکود و تورم در چند سال اخیر، به‌ویژه بعد از تشدید تحریم‌ها، کم و بیش اجماعی روی اهمیت پیوند با اقتصاد جهانی و رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری در تولید داخلی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی شکل گرفته است. همچنین توافقنامه اخیر به کاهش تنش‌ها و تفاهم و تعامل مثبت بیشتر بین ایران و کشورهای دیگر کمک خواهد کرد و این فرصت مناسبی را برای بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه رسیدن به رشد پایدار فراهم کرده است. البته دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و رشد بهره‌وری که اساس بهبود معیشت مردم و ایجاد قدرت اقتصادی است، از دیگر نکات مثبت در این راستاست. تعامل مثبت دولت با ایجاد امکانی همچون صندوق توسعه ملی، فضا را به سمتی برده تا علاوه بر هموار کردن نوسانات ارزی، ایجاد اشتغال پایدار و مستمر، درنهایت ثبات اقتصاد کشور را به‌وجود بیاورد. البته برای رسیدن به این ثبات اقتصادی، نیازمند سه مولفه ایجاد بهره‌وری تولید داخلی بیشتر، افزایش کارایی دستگاه‌های اداری و ایجاد فضای انگیزه‌یی برای کسب‌وکار هستیم که البته بهره‌وری نکته بسیار مهمی است که اگر به آن توجه ویژه شود و سیاست‌گذاری‌های دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این راستا قدم بگذارد، می‌توان برای سال‌های آینده به این ثبات امیدوار بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران