شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 25472 | |

گروه کلان

تورم میانگین تولید‌کننده در تیر ماه با 0.9درصد کاهش به 11.1درصد و تورم نقطه به نقطه این شاخص با 1.8درصد نزول به 5.7درصد رسید.

خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح ذیل است؛ شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در تیر ماه 1394 به عدد 214.3 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2درصد کاهش یافت. این شاخص در تیر ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 5.7درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12ماه منتهی به تیر ماه 1394 نسبت به 12ماه منتهی به تیر ماه 1393 به‌ میزان 11.1درصد افزایش نشان می‌دهد. تورم تولیدکننده در تیر ماه نسبت به ماه قبل 0.9درصد و تورم نقطه به نقطه این شاخص 1.8درصد کاهش یافته است. شاخص بهای تولیدکننده آخرین بار در ماه‌های میانی سال 89 این اعداد و ارقام را به خود دیده و در واقع از آن سال تاکنون تورم تولیدکننده این میزان کاهش نیافته بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران