شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 243 | |

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: آیین‌نامه جدید مشاغل سخت‌و‌زیان‌آور با هماهنگی میان نمایندگان مجلس و سازمان تامین اجتماعی ابتدا در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد و سپس به تصویب هیات‌وزیران رسید.

به‌گزارش تسنیم، محمدحسن زدا، با بیان این مطلب افزود: براساس آیین‌نامه جدید مشاغل سخت‌و‌زیان‌آور، تمام افرادی که تا 6‌ماه یا 180 روز غیبت غیرموجه دارند، باید یک‌ونیم‌برابر مدت مزبور را در این مشاغل اشتغال داشته باشند تا بتوانند از مزایای این مشاغل استفاده کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین گفت: افرادی که بین 6‌ماه تا یک‌سال غیبت غیرموجه دارند نیز باید دوبرابر مدت مزبور سابقه را جبران کنند تا بتوانند با 20 سال سابقه و بدون شرط سنی در این مشاغل بازنشسته شوند.

زدا افزود: تمام افرادی که تا پیش از تصویب آیین‌نامه جدید، 10‌روز غیبت غیرموجه داشته و درنتیجه نتوانستند از مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت‌و‌زیان‌آور استفاده کنند، از این پس می‌توانند با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی نسبت به انجام‌دادن کارهای بازنشستگی خود اقدام کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران