شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2289 | |

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی ابلاغ دو بخشنامه جداگانه، نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی و حقیقی را 25درصد اعلام کرد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی دو بخشنامه‌ جداگانه اعلام کرد: باتوجه به‌سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدینوسیله باتوجه به‌رای اکثریت صورتجلسه شماره 14302/201 مورخ 3/8/88 شورای عالی مالیاتی و نظر به‌اینکه براساس ماده 128 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به‌دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌شود به‌عنوان پیش‌پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد، بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی براساس ماده 105 قانون فوق‌الذکر مشمول مالیات به‌نرخ 25درصد خواهد بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران